eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.449

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 651-652
Nummer: 449


<-Forrige . Indhold . Næste->

449.

13 Maj 1637.

Korfits Ulfeld bliver Statholder i Kjøbenhavn.

Wy Christiann dend fierde osv. helse eder oss elskelig borgemester, raadmend, byefouget och menige borgere vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn evindeligen med gud och vor naade. Wider, at wj naadigst haffuer tillforornet och befallet os elskelig her Chorfidtz Wlfeld till Eggeskouff, ridder, vor mand, raad och befallings mand paa

I s.651

wort land Møen, at were stadtholder udj wor kiøbsted Kiebenhaffn. Thj bede wj eder och befalle, och nu med dette vort obne breff biude och befalle, atj ere forskrefne her Chorfidtz Wlfeld j alle mader hørig och lydig, huis hand eder paa vore vegne till siggendis worder, huor effter i haffuer eder at rette, ladendis det jngenlunde. Giffuet paa vort slott Kiøbenhaffn dend 13 may anno 1637. Wnder wort zignett. Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.652

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 23 20:45:35 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top