eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.446

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 650
Nummer: 446


<-Forrige . Indhold . Næste->

446.

16 Marts 1635.

Skjøde paa en Grund i Graabrødre.

Thingsvidne af 16 Marts 1635, at Borgemester Jørgen Danielsen mødte med Fuldmagt af 28 Feb. »aff erlig ock welbiurdig fru Anne Basse Corfitz Tottis til Sannderup vdgiffuet och udi louglig thingsliud med jord och muld schøtte och affhænde fra welbemelte fru Anne Basse och hinndes arffuinger thil Ko. Maitt., wor allernaadigste herre, och Hanns Ma. effterkommere konninger vdi Dannemarck wid høibemelte Hanns Maittz. renteskriffuer, vnderdannigst fuldmechtig i denne sagh, erlig och welacht mannd Peder Hansen enn jordfri jordsmon liggendis udi Graabrødre wid høistbemelte Hans Ma. børnehuus, och er udi sin rette lengde och brede effter det maal, derpaa wid Peder Mattisenn kemner och wachtskriffueren med byens alne och maal giort ehr, saaledis som følger: Breden udi dennd westre ende optil welbemelte fru Anne Basses egenn stald fra børnehuus muuren aff, fra drengennis sengekammer aff sønder udi nør inndtil capelannen til Helliggiesthuus kircke hans baghuus otte allenn threi quarteer ringer et finngersbred, lengden i dend sønder ende langs med murenn aff Børnehuuset aff wester och til enn tillugt schorsteen aff Børnehuuset i Øster er fembtan alne, breden i dend østre ennde fra Børnehuusmuren aff sønnder och til enn smal platz bag Børnehuus kircken sex allenn halffandet quarter ringer en fingersbred«.

Seglene fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.650

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 19:55:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top