eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.442

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 648
Nummer: 442


<-Forrige . Indhold . Næste->

442.

8 April 1633.

Hans Knip kjøber et Hus ved Enden af Kristianshavns Bro. Jfr. Nr. 439.

Wi effterschreffne Eschild Jenssen, byefougit vdi Kiøbenhaffn, Peder Mortenssen, kiemner, Hillebrand Jørgenssen, byeschriffuer, Christen Jenssen Bech och Henrich Friis, borgere sammestedtz, giøre witterligt, att aar 1633 mandagen denn 8 aprilis paa Kiøbenhaffns byeting war skichet erlig och fornumbstig mandt Niels Jacobsen Holst, borger her udj staden, med skrifftlige wnderskrefne fuldmact aff erlig och welforstandig mand Jonas Heinnemarch, Ko. Ma. tholder her udj Kiøbenhaffnn wdgiffuet och udj louglig thingsliud epther samme fuldmactes jndhold med haand och mund schiøtte och affhende fra forskrefne Jonas Heinnemarch, hans hustrue och begge deris arffuinger thill erlig och beskeeden mand Hanns Knip, borger her ibidem, hans høstrue och begge deris arffuinger jdtt huus liggendes wed enden aff Christianshaffns broe, som thilforne haffuer weret Ko. Ma. toldboed, och høigbemelte Ko. Ma. thill bemelte Jonas Heinnemarch soldt och affhendt haffuer epther Hans Mai. den 17 martij anno 1630 naadigste derpaa wdgiffne schiødebreff, som her i daug for retten fremlagdes, widere formeldingh osv. Derpaa toges Thingsvidne af 12 Danemænd nemlig »Willum Fuhren, m. Jørgen Wersicka, m. Petter Brandt, Michell Friis, Johan Heggerfeld, Melchior Køning, m. Petter Schwanou, Henrich Schrøder, Mogens Nielsen, Jørgen Prydtz, Willum Clausen och Niels Hansen, alle borgere her sammestedtz«.

Af Seglene fattes Nr. 5. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.648

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:19:45 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top