eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.440

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 646-647
Nummer: 440


<-Forrige . Indhold . Næste->

440.

13 Avg. 1630.

Skjøde paa en Grund norden for Peblingesøen (en Del af den senere Blaagaards Have).

Wi borgemestere och raadmend vdi Kiøbenhaffn, Lauridtz Bendtzen, paa den tid stadtz kiemner, giøre witterligt, att wi paa Kiøbenhaffns byes weigne haffue vndt och vdj leye laditt och nu med dette woris obne breff vnde och vdj leye lader woris medborger erlig och forstandig mand, Jacob Quirinsen de Koch, hans høstrue och begge dieris arffuinger en Kiøbenhaffns stadtz joerd och grund, lig-

I s.646

gendis norden for Pebling søen vden Nørrepoertt her for staden, och er samme joerd vdj sin rette lengde aff nør vdj synder langs vd med Theigelgaarden threi hundritt, halfftrediesindstiuffue halffsiuffuende allen, jtem lengden aff synder vdj nør paa den Øster side langs vd med aldfare weyen er vdj lige maade threi hunderitt halfftreisindstiuffge halffsiuffuende allen, breden paa den nørre ende thil Theigelgaarden aff Øster vdj wester er ett hundritt halfftreisindstiuffge fire allen itt quortter, breden paa den sønder ende langs vd med Pebling søen aff wester vdj Øster er ett hunderitt førgetiuffge halfftiende allen itt quarteer, osv. for Afgift af 7 slette Mark. Giffuitt vdj Kiøbenhaffn den 13 augustj anno 1630.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 80, i Raadstuearkivet.

I s.647

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:18:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top