eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.439

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 646
Nummer: 439


<-Forrige . Indhold . Næste->

439.

17 Marts 1630.

Skjøde paa den forrige Toldbod ved Kristianshavns Bro.

Christianus IV. Giøre alle witterligt, att vy naadigst haffuer soldtt, skiødtt och affhendtt och nu med dette vortt obne breff selger, skiøder och affhender fra os och vore effterkommere konninger vdj Danmark och till os elskelige Jonas Hedemarck, tholder her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans arffuinger itt vortt hus ved enden aff Christianshaffns brou liggendis, som haffuer veritt vor Toldboed, med des tilliggendis platz, som er udi lengden 70 siellandske allenn och vdj breden for till 44 alne, med huis biugning der nu paastaar, huilckett forskretne hus, vohning, biugning och platz vdj sin lengde och brede, effter som forskreffuitt staar och den nu forfunden er, forskrefne Jonas Hedemarck och hans arffuinger mue och skulle haffue osv. Giffuett Hafniæ 17 martij anno 1630.

Sæl. Registre XVIII, 482.

I s.646

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:17:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top