eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.434

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 637
Nummer: 434


<-Forrige . Indhold . Næste->

434.

7 Nov. 1623.

Et Stræde udenfor Vesterport maa tillukkes.

Jacob Mickelssenn, Konng. Mayest. tholder her for Kiøbenhaffn, er aff borgemestere, raad och byes kemner sambtøckt och beuilget at maa lade tillucke jt lidet strede for begge ender som er .... siellandske alne bret, huilcket vdj nogne aar er brugt thill en ageweye fra adelweyen och steenbroen vdj sønder neder till Reberbanen och Slagterboerne emellom forskrefne Jacob Mickelsens och salig Iffuer Pouelsens borgemesters hauffuer vden Vesterport her sammestedtz. Och Jacob Mickelsen, hanns hustroe och deris arffuinge samme strede att mue och skulle haffue, niude, bruge och beholde wdj heffd och brug thill deris hauffuer och boer, jndtill aarsagen sig kunde begiffue, att borgemestere, raad och byes kiemnere, som nu ere eller her effter kommendis worder, samme strede thill byens nødtorfft eller brug igien kunde behøffue, och da skulle Jacob Mickelsen, hanns hustroe eller deris arffuinge forskrefne strede wbehindret thill byen vdlegge och rydelig giørre, som det thill des weret haffuer. Och skulle de giffue deraff byenn thill jordskyld fire skilling danske aarligen thill byes kiemnere att afflegge och betale hoes deris huses och hauffues jordskyld, saa lenge de samme strede vdj heffd och brug nyde och beholdendis worde osv. Actum Kiøbenhaffn den 7 novembris anno 1623.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 79 i Raadstuearkivet.

I s.637

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:11:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top