eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.433

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 636
Nummer: 433


<-Forrige . Indhold . Næste->

433.

17 Okt. 1622.

Et forfaldet Hus paa Gammeltorv skal sælges og et nyt Hus opføres.

Christian dend fierde osv. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom paa Gammeltorgh der vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn skall wære et gammel forfalden boligh it vmøndigh pigebarn vnder Lyder Braske, borger der sammesteds, hans wergemaal thilhørigh, huilchet wij naadigst forfahrer at kunde selgis och affhendis thil dennem, som bedre nye bygning derpaa bygge och opsette willde, byen och det sted synderligh thil forbedringh och anseende, barnit och thil gaffn, som bedre fordeel och profit aff pengene kunde haffue end som nogen bygning paa sligh en pladtz at opsette, som vdi frembtiden endeligh skee wilde, da bede wij eder och wille, j dend anordningh lader giøre, at samme wonningh bliffuer saaldt och affhendt thil dend, som goed nye bygningh derpaa sette wil, dog dend det kiøbendis worder, at hand med forderligste forretager. Dermed etc. befalendis etc. Schreffuit paa wort slott Frederichsborgh dend 17 octobris anno 1622.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet, hvor der er vedføjet, at det umyndige Pigebarn var Datter af Joest Eeklen.

I s.636

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:10:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top