eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.427

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 631
Nummer: 427


<-Forrige . Indhold . Næste->

427.

1 Jan. 1621.

Vartov Hospitals Forstandere skjøde St. Jørgens Mark til Kongen.

Wi effterskreffne Hans Ressen, superintendent offuer Siellandtz stigt, Knudt Marchussen, Michell Wibe, borgemestere wdi Kiøbenhaffn, oc mester Peder Pederssen, sogneprest thill Helligiestes kircke herssamestedtz, Warthous hosspitalss forstandere herwed byen, giøre witterligt, adt wij paa forskreffne hospitals wegne effter denn stormegtige høigbornne førstes och herris herre Christiann denn Fierdis, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konning, woris allernaadigste herris och konnings naadigste begiering wnderdanigste till Hanns Kong. Maytts. och Hans Maytts. effterkommere konninger vdj Danmarck och cronenn haffuer skiøtt, affstaedt och affhenditt saa och medt dette wortt obne breff skiøder och aldelis affhender paa forskrefne, Wartous hospitals wegne sanctj Jørens marck her wdenn for Kiøbenhaffns bye liggendis med ald sin rette tilliggendis platz, egendomb och herlighed, som der nu tilligger och aff arriltztid tilliggedt haffuer och bør dertill adt legge med rette osv. Skreffuet j Kiøbenhaffn denn 1 januarij anno 1621.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Kongens Rrev af samme Dag, hvorved han til Gengæld bevilger Hospitalet 80 Rdl. i Specie om Aaret af Rentekamret, er trykt i Hofmans Fund. X, 166.

I s.631

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 21 21:47:45 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top