eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.415

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 589
Nummer: 415


<-Forrige . Indhold . Næste->

415.

24 April 1612.

Befaling til Magistraten at bygge et Hospital for syge Soldater.

Wy Christian dend IV. osv. Wor gunst tilforne. Wij bede eder och wille, at i her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn forordner et huus, huorudi de siuge saargiordte soldater vnder wort egit regimente kunde indtagis, och forschaffer huis de thil deris vnderholdningh nødtorffteligen kunde fornøden haffue, saauel som och forordner badsker, som samme siuge soldater skulle læge och heele, och nogle quinder, huilche paa dennom skulle tage waare och røgte. Belangendis betalling for samme soldaters vnderholdning, badskerløn och waaretegt, dend skal aff forskrefne de siuge och saargiorde soldaters besolding och vdi andre maade bliffue erlagt och betalet. Schreffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 24 aprilis anno 1612. Vnder wort signet.

Christian.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.589

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 22 21:33:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top