eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.401

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 572-573
Nummer: 401


<-Forrige . Indhold . Næste->

401.

3 Jan. 1608.

Kgl. Befaling om at sende udvalgte til Prins Christians Valg til Konge.

Christiann thendt fierde osv. Wor gunst thilforne. Wider, adt wi met gudz hielp thill søndagenn trinitatis vdi neruerendis aar

I s.572

agther adt lade fohrethage och forhandle medt mehnige rigens stender om thennd høigborne første och herre, her Christiann, arffuingh thill Norge, herthugh thill Sleswigh, Holsten etc., wor elskelig kiere søns election och vduelelse thill detthe kongeriges regieringh sampt des vnderliggendis lande oc prouincier effter woris dødt och affgangh, des leiglighedt i aff medfølgendis wohris obne breff, mehnige rigens stender thilskreffuidt, ydermehre haffuer adt forfahre. Thi bede wi ether oc naadigst begiere, attj retter ether epther thill bestempthe thid ethers fuldmegthige nogle wisse personer her aff ethers bye adt vdneffne, som daa forschrefne action om høigbemelte wohris elskelig kiere søns wahll kunde offuer wehre. Thermedt sker wor willie. Schreffuidt paa wortt slott Kiøbenhaffn thendt 3 januarij anno 1608. Wnder wortt signett.

Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.573

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 21 19:11:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top