eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.399

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 570-571
Nummer: 399


<-Forrige . Indhold . Næste->

399.

25 Juli 1607.

Gjældsbevis til Kongen for 1000 Rdl. til at opføre en Runddel for mellem Vester- og Nørre-Port.

Wij borgemestere och raadmend vdj Kiøbenhaffnn saa och Jeronimus Garbes och Jacob Adtzersen, byes kemnere sammestedtzs, giøre vitterligt, at effter som den rondeel emellum Wester och Nørre

I s.570

porte her for byenn icke kand fuldferdiges met den schatt aldrede offuer borgerschabet och andre der till taxerit er, da haffuer woris allernaadigste herre och koning koning Christian den fjerde etc, effter woris vnderdanigst anfordring naadigst laant och forstragt Kiøbenhaffnns bye forskrefne byesens befestning met at lade ferdig giøre it tusinde goede richs daler, som wij till fulde nøige annammet och opbaaret haffue, beplichtendes os derfore paa byesens wegne samme it tusinde daler igienn at afflegge och betale hogbemelte Kong. Maitt. till førstkommendes juell, vdenn Hans Maitt. naadigst will forunde byenn der paa lenger respit, och wille paa byesens wegne der fore holde Hans Maitt. och chronen schadesløs. Thill windisbyrd haffue wij ladit trøcke woris stadzs secret hoes forskrefne byeskemneris besegling her neden fore. Giffuet vdj Kiøbenhaffnn den 25 julij anno 1607.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl 72, i Raadstuearkivet.

I s.571

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 21 19:09:19 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top