eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.398

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 570
Nummer: 398


<-Forrige . Indhold . Næste->

398.

8 April 1607.

Skjøde paa en Gaard i Snaregade.

Jeg Anne Anders daater, affgangen Jørgen Henrichsons effterleffuersche, borgersche i Kiøbenhaffn, kiendes och giør alle witterligt, at ieg aff min frij wilge och welberaade huff mett min formønders bescheden mands Hans Matsen bryggers, borger her sammestedtzs, fuldbyrdt och sambtøcke haffuer solt och affhent och nu met dette mit obne breff selger och aldeelis affhender fra mig, mine børnn och arffuinge thill erlig, gudfrøchtig quinde Karine Joensdaater, salig Jens Hansens fordum borgemester i Ydsteds effterleffuersche och nu boendis her sammestedtzs, en min gaardt mett huse, bøgning, jordt och grundt, ieg nu sielff iboer, liggenndis i Snaris gade her i Kiø-benhaffnn sønden for gaden, westen nest optill Peder Munck Jacobsen borgemesters gaardt oc østen vdmett det liden strede, som løbber aff samme gade till Stranden. Osv. Til Vitterlighed forseglede ovennævnte Hans Matsen, Werner v. Cleue, Apoteker, og Mourids Christensen, Byskriver. Giffuet vdj Kiøbenhaffnn denn 8 aprilis anno 1607.

3 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Sammesteds Thingsvidne herom af 9 Nov. 1607.

I s.570

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:34:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top