eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.396

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 569
Nummer: 396


<-Forrige . Indhold . Næste->

396.

18 Okt. 1606.

Christian IV giver for de Husarmes Grund ved Helliggejsthus en Grund i Helliggejstesstræde.

Christianus IV giøre alle witterligt, att efftersom wii thill wor och cronens notturfft och beste naadigst thill os haffuer ladet anamme de husarmis grund och eigendomb her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn wed Helliggeistis hus liggendis, met huis huse och bygning der paa staaer, thill itt tuchthuus, wii naadigst haffuer ladet ahnrette, tha haffue wii thill fylleste wederlaug for forskrefne grund och eigendomb naadigst igien forskrefne fattige personer thill nødtørfftig thillhold och werelse i steden vdlagt, skiødt och affhendt och nu met dette wort obne breff dennem vdlegger, skiøder och affhendder effterskrefne grund och eigendomb vdj Helliggeistis strede liggendis met huis huse och bygning der nu paa staaer, som strecker seg vdj breden thill addellstredet fra affgangne Jacob Seefeldz jord och boder thill Helliggeistis husis mur, aff Øster i wester 39 alne ij quarter ringger j fingersbred, j breden bag paa jordden paa den nøre ende fra forskrefne Jacob Seefeldz jord och heffuit [haffue?] thill Helliggeistis muhr aff Øster i wester 39 alne, wdi lengden fra addelstredit paa den øster side paa jorden och thill Helliggeistis husis jord aff synder i nøhr 23½ alne j fingersbred, vdj lengden paa den wester side paa jorden fra addelstredit och thill Helliggeistis jord igien aff synder j nøhr 22½ alne ringger j fingers bred osv. Actum Hafniæ 18 octobris anno 1606.

Sælandske Registre XV, 128-29.

I s.569

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:31:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top