eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.393

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 566
Nummer: 393


<-Forrige . Indhold . Næste->

393.

24 Sept. 1606.

Skjøde paa 14 Haver mellem Øster- og Nørreport. Jfr. Nr. 389.

Jegh Margrete Lauridzdatter, borgersche och jndwonersche her vdj Kiøbenhaffnn, kiendis oc giør for alle witterligtt med dette mitt obne breff aff min fri wilge oc welberaadt huff adt haffue soldt, skiøtt oc affhendt oc nu medt dette mitt obne breff selger, skiøder oc affhender aldelis fra megh oc mine arffuinge oc thill dendt sthormechthige, høigborne første oc herre, her Christiann thendt fierde osv., min haffue vdenn for Kiøbenhaffn, liggendis emellum Øster oc Nøre porther vdi sinn widelse oc bredelse, efftersom dend nu begrebenn, indhegnedt oc forefunden er. Des thill ydermere oc krefftiger foruaringh haffuer iegh hengtt mitt jndsegell her neden fore. Actum Kiøbenhaffn dend 24 septembris anno 1606.

Seglet hænger under. Hun fik 400 Dlr. derfor. Ligelydende Skjøder fra Lavrids Paasche for 400 Dlr., Jacob Kock for 150 Dlr., Kierstin Jonasdatter, saligh Jørgenn Bentzens effterleffuersche, och mester Pouill Badscher for 1200 Dlr., Berntt Pettersen for 150 Dlr., Berennt Schult for 600 Dlr. og 18 engelske Faar til l Daler Stykket, Michell Nebbe for 80 Dlr., Hanns Dammis, boendis wdj Wartho, for 90 Dlr., Hans Pipper for 400 Dlr., Hanns Simensenn, Kong Maittz. Capitein, for 200 Dlr., Andreas Thide for 170 Dlr., Henndrick Becker for 700 Dlr., 5 Læster Korn, 28. eng. Faar til l Daler Stykket, Hans Vestpfeling for 180 Dlr., findes ligesom dette paa Perg. i Geh. Ark. I sæl. Registre XV, 124-25, findes Prisen opgivet, der ovenfor er opført.

I s.566

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:26:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top