eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.390

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 564-565
Nummer: 390


<-Forrige . Indhold . Næste->

390.

20 Feb. 1606.

Christian IV afkøber Staden Jordskylden af de af ham købte Haver, af hvis Grund Rosenborg siden opstod.

Christianus IV. giøre alle witterligt, os aff rette witterlig gield skyldig att were oss elskelige borgemester och raad her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn paa byens vegne tho hundrede rigsdaler, som er for den jordskyld, som aarligen pleier att gaa och vdgiffuis till byen aff the haffuer och eigendommer liggendis her vden for byen

I s.564

emellom Øster och Nør porter, som wii af en part wore wndersaatter hersammestedz kiøbt och os thill for handlit haffuer. Thi beplicter wii os, wore effterkommere konninger vdi Dannemarck och cronen at erlegge och betale forskrefne borgemestere och raad forskrefne 200 daler thill Michaelis førstkommendis och holde thet thennem och deris arfvingger paa byens wegne saaledis skadisløs i alle maade. Actum Hafniæ 20 februarij anno 1606.

Sælandske Registre XV. 73-74.

I s.565

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:23:05 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top