eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.381

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 559
Nummer: 381


<-Forrige . Indhold . Næste->

381.

2 Sept. 1595.

Skjøde paa et Hus i Vommebadstuestræde.

Jeg Kirstine Jennsdater salig skipper Peder Hemingsenns effterleffuerske wdi Kiøbenhaffnn bekiender oc giør witterligt for alle, at ieg medt min gode frij willge och welberaade huu saa och med min lauge wergis Dynis Pedersenns wilge och sambtycke haffuer solidt och affhenndt och nu med dette mitt obenne breff selger och alddelis affhennder fra mig och alle mine arffuinge och till erlig manndt Knudt Hannsenn, borger her sammestedtz, hanns kiere hustrue Mette Seuerins daatter, begge deris børnn och arffuinge enn min boelig liggenndis her wdj Kiøbenhaffnn i Wombadstue strede paa denn søndere siide streditt, westenn for Jacob Gøttze Schredere och østenn for Jørgenn Kyds gaardt, som ieg nu sielff wdj boer osv. dog thennd seduanlige jordskylldt, som thil denn Hellig aandz kircke her samestedz pleyger aarligenn aff att gannge, wforkrenckidt osv. . . . . Vennligen ombedit erlige menndt Dynis Pedersen, min werge, och Niels Jennsen Hiulmanndt, borgere her samestedz, medt mig til widnisbyrdt att besegle dette mit obene breff, som er giffuidt och schreffuidt vdj Kiøbenhaffnn den 2 septembris anno mdxcv.

3 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.559

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:35:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top