eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.367

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 545
Nummer: 367


<-Forrige . Indhold . Næste->

367.

1 Juni 1584.

Skjøde paa Snares Gaard.

Wij effterschreffne Albert Pedersen, byefogidt j Kiøbenhaffn, Michell Niellsen, Christoffer Mogensen, borgemestere, Børge Pedersen, Hendrich von Møesen, Albert Christiernsen, raadmendt, och Seuerin Christiernsen, byschriffuer sammestedtzs, giøre alle witterligt met thette vort obne breff, at aar effter gudtz byrdt mdlxxxiiij mandagen thendt første junij paa Kiøbenhaffns byeting ware skicket for os och mange dannemendt flere, som thendt dag till tinge forsamblede ware, erlig vellacht mandt Albert Albertzen, raadmandt her i Kiøbenhaffn, fuldmyndig verge for Dorethe Sandersdaater, salig Hans Olluffsens, som war borgemester her sammestedtz, effterleffuerske, thesligeste forskrefne Hans Olluffsens och Dorethe Sandersdaaters børns, Sander, Jacob oc Dauid Hansønners tillforordnede formøndere Niels Pedersen oc Peder Munck, borgere her j Kiøbenhaffn, paa thieris egnne och fuldmechtig paa thieris met formynders Johan von Deldens vegne, och vdj lougligt tingsliudt met hender oc munde skiødte fran forskrefne Dorethe Sandersdaater, Sander, Jacob och Dauidt Hansønner, thieris arffuinge oc formynder, till erlig vellforstandig mandt Hans Michelsen, Kong. Maitt's. renteskriffuer, fuldmechtig aff forskrefne Dorethe Sandersdaaters broder, erlig vellacht mandt Frederich Leyel vdj Helsingoer, en gaardt liggendes her j Kiøbenhaffn, kaldes Snares gaardt, mett huuse, bøgning oc gaardtzrom, och strecker sig fran Companie stredet till thet liden strede, som løbber j wester fran stadtzens Weigerhuus, vesten for velbyrdig Jørgen Vrnes gaardt, som Niels Matzenn nu jboer, oc østen till thend boeleg oc boder, som Dorethe Sandersdaater oc bemeltte børn tilhøre osv. Derpaa toges Thingsvidne af 12 Danemænd nemlig »Christiern Tygesen, Seuerin Nielsen, Peder Jensen, Oluff Simonsen, Gregers Brøger, Hans Suerdfeiger, Rasmus Skomager, Jørgen Bager, Hening Kandestøber, Pouel Kroegmager, Anders Bøssemager och Peder Lauritzen, borgere her sammestedts«.

7 Segl hænge under. Orig paa Perg. blandt danske Selskabs Membraner i Geh. Ark.

I s.545

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:17:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top