eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.366

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 544-545
Nummer: 366


<-Forrige . Indhold . Næste->

366.

20 Maj 1584.

Skiftebrev om Snares Gaard.

Wy effterschreffne Albert Albertssen, raadmandt j Kiøbenhaffn, Niels Pedersen, Peder Munck Jacobsen och Johan von Delden, formyndre for Dorethe Sandersdaater salig Hans Olluffsens effterleffuersche, borgerske her sammestedtz, och hendes børn, Sander, Jacob och Dauid, forskrefne Hanss Olluffsens sønner, kiendes oc giøre alle witterligt, at effterthj thend thid ther bleff deelt och schifft effter bemelte Hans Olluffsen emellom forschreffne Dorethe Sandersdaater och forschrefne hendes børn, och ther var halffandet tusindt, halfftredie hundert, fyrgethiuge halffembte daler, som aff goidtzet skulde betales effter schiffte breffuitz lydelse, och erlig vellacht mandt Frederich Leiell, borger i Helsingøer, haffde forskrefne summa pendinge vdlagdt och forstragt och handt ther fore haffde en part aff thendt gaardh j pant, som forskrefne Hans Olluffsen j bode, liggendes ved Stranden

I s.544

oc ingen nermer raadt war samme summa pendinge at afflegge, endt at forschrefne gaardt ther till selges och affhendes skulde - saa skødedes denne Gaard til ham efter det Maal som omtales i Nr. 367. Vidner: Olluff Morthensen, Børge Pedersen, raadmendt, Jacob Lauritzen och Hans Dall, borgere her sammestedtz. Kiøbenhaffn thendt xx maij aar mdlxxx paa thet fierde.

9 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.545

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:16:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top