eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.358

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 478
Nummer: 358


<-Forrige . Indhold . Næste->

358.

14 Jan. 1581.

Fredrik II kvitterer for Betalingen for den ny Vandkonst.

Wij Friderich thennd anden osv. Giørre alle witterligtt, att os elskelige Christoffer Walckendorff till Glorup, wor mand, raad och rentemester, haffuer oss nu tilskickett oc ladett offuerandtuorde ind wdj wortt egitt kammer her paa wortt slott Skanderborg os sellff tilhende thre thusinde gamble daller, som oss elskelige borgmestere och raadmend wdj wor kiøpstedtt Kiøpnehaffn for thend wandkonst, wij ther wdj byen haffuer ladett indleide, giøre och bekoste, till os haffue wdgiffuett och fornøigett. Thj lade wij forskrefne borgemestere och raadmende wdj Kiøpnehaffn oc thierris eptherkommere quitt, frij och kraffuisløs aff oss oc wore eptherkomere koninger wdj Danmarck for forskrefne three thusinnd daler wdi alle maade. Giffuett paa wortt slott Skanderborg thend xiiij dag januarij aar mdlxxxj, wnder wort signet.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.478

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 7 20:41:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top