eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.332

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 453-454
Nummer: 332


<-Forrige . Indhold . Næste->

332.

8 Sept. 1572.

Byens Skjøde paa et Fiskevand ved St. Jørgens Stenbro.

Wij borgemestere och raadmend wdj Kiøbenhaffnn giøre alle witterligt mett thette wort obene breff for os och woris effterkormmere borgemestere och raadmend wdj Kiøbenhaffnn, att wij met wor frij willie och welberaad hw haffue vnndt och wdj leye ladit och nu met thette wortt obene breff vnnde och wdj leye lade erlig, wys och welacht mannd Marcus Hes borgemester her sammestedtz, wor kiere met broder, enn woris och Kiøbinghaffnns stadtz jord, grund och eyendom ligendis vdenn for Westre porthe sønnden for sanctj Jørgenns steen bro nest westenn op och wdenn for sanctj Jørgenns weermølle, som forschrefne Marcus Hes nu haffuer laditt graffuid och giortt jtt fiskewannd aff, wdj sin lengde och breede met dam och damsbond, som

I s.453

then nue jndheignit, jndgraffuit och forfundenn er, forschrefne Marcus Hes och hanns arffuinge skulle haffue, niude, bruge och beholde till euig tid, dog saa at forschrefne Marcus Hes och hanns arffuinge skulle aarligenn aar ther aff giffue till Kiøbenhaffnns stadt aate Sk. danske, som nu gienge och giffue ere, regnindes thuo marck danske for en gamell daler osv. Till ydermere vindisbyrd stadtz secret vnderhengd 8 septembris 1572.

Af »Magistratens Vedtægtsbog« i Raadstuearkivet Bl. 61-62.

I s.454

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:05:59 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top