eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.331

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 453
Nummer: 331


<-Forrige . Indhold . Næste->

331.

31 Avg. 1572.

Kgl. Befaling til at forbedre Befæstningen.

Friderich thend anden osv. Wor gunst tilforne. Wider, att nu siste gang wi waare vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffue wi seett oc formercht, huorledis at wollden oc befestningen ther for byen skall were megitt forfalden, saa at thet storligen will were fornøden, att ther mett vdi tide tiltenctis, at thend maa bliffue hiulpet och forbedritt, saa frambt att byen schal kunde bliffue foruarit, om nogit paakommer. Thi bede wi ether oc wille, at i retter ether effter at foretage forschrefne byes befestning och sielff at betencke oc opsøge the middell oc weye, at huor ther findis nogen brøst paa ferde, at thet met thett første maa bliffue fuldkommeligen ferdige giordt, tagendis her aldelis ingen forsømmellsse fore, saa frambt i icke wille stande therfore till rette. Schreffuit paa vort slot Friderichsborge thend 31 augusti aar mdlxxij vnder wort signete.

Oss ellschelige borgemestere, raadmend och menige borgere wdi wort kiøbstedt Kiøbennhaffnn.

Orig. fattes nu i Raadstuearkivet. Afskrift i Valkendorfs Bog S. 221. Tidligere trykt i Lassens Aktst. S. 105.

I s.453

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:05:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top