eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.314

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 438
Nummer: 314


<-Forrige . Indhold . Næste->

314.

1 Okt. 1567.

Fredrik II. tillader, at de Vægtere, der skulle antages til Portene, Volden og om Natten til Gaderne, kun maa bruges her i Byen.

Wij Frederich thenu anden osv. giøre alle wittherligt, at effterthij oss elskelige borgemestere och raadmend her wdj wor kiøbstedt Kiøpnehaffnn haffue beret for oss, at paa thet alting mett wagt her wdj byenn saa møget thes bedre maa bliffue forsørgit, ere the thil sinds at tage wdj thieniste saa mange duelige karle, som behoff giøris, huilcke alltiid skulle wage wdj porthenne, paa voldene och om natthen paa gaderne, och thennom aff byens pendinge beløne, tha haffue wij wndt och tilladt och nu mett thette wort obne breff wnde och tillade, at forskrefne karle, som forskrefne borgemestere och raadmend saa thil wegthere wdj thieniste tagindis worder, mue och skulle altid bliffue her i byenn tilstede och ingen andenstedz brugis, wden huor borgemestere och raadmend thennom behoff haffuer. Giffuit paa wort slof Kiøpnehaffnn thenn første dag octobris aar etc. mdlxvij. Vnder wort signnet.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Ny d. Mag. I. 55.

I s.438

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:44:27 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top