eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.311

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 436
Nummer: 311


<-Forrige . Indhold . Næste->

311.

21 April 1567.

Fredrik II byder Bjørn Andersen at advare dem, der have øde Jorder, at de lade dem bebygge eller indhegne.

Frederich osv. Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att wij ere komne vdj forfaringe, att ther skal findis mange øde jorde vdj wor købsted Kiøpnehaffn, oc the, same jorde tilhøre, icke wille them bygge ey helder indplanke, effter som the lang tiid siden ere tilsagde til tinge oc ther paa er tagit tingswinne, men paa same jorde føns oc samlis alle hande vrenlighed, huor aff kommer stanck oc vnd lucht i byen oc atskiellige siugdomme ther effther følger, oc wij ether for saadanne aarsage haffue befalit att skulle lade tilsige til tinge oc aff predicke stolen, att huem saadanne jorde haffue, skulle tiltencke them att indhegne eller bygge inden xiiij dage ther nest effter eller oc jorden skulle were til oss forbrøtt oc samme jorde største parten ligge paa thenne tiid øde som tilforne, thij bede wij ether oc wille, atj endnu lader tilsige oc atware alle, som saadanne jorde haffue oc øde ligge, att the inden en forsagdt dag them enthen bygge eller indplancke, at ther som the inden then tiid, i them forelegge, thet icke giørindes worder, atj tha strax lader forskrefne jorde wordere oc enthen anname them till slottett oc oss tilbeste lader indhegne eller oc for then werd the fore warderitt worder, selger oc affhender til them, som saadanne jorde indlucke eller bygge wille, dog skulle i inthet befatte ether med the jorde, som høre til Vniuersitetet, hospitalitt, kircken eller skolen, men tilholde them, same jorde haffue i befaling eller besiddelse, att the them indhegne eller bygge. Ther mett giøre i oss synderlig til wilge. Fredrichsborg 21 Aprilis 1567.

Udkast paa Papir i Geh. Ark.

I s.436

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:42:25 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top