eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.304

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 429-430
Nummer: 304


<-Forrige . Indhold . Næste->

304.

18 Maj 1558.

Borgemestre og Raad maa bruge og bebygge et øde Fiskerleje (»Fijdh«, latinsk vitta, tysk vitte) paa Dragør, som Stralsunds Borgere fra gammel Tid have haft men ikke brugt i 20 Aar, dog disses Rettighed uforkrænket, hvis de ville tale derpaa.

Christian thennd tridie osv. Wor gunst tillforne. Wider, att som i mett enn ethers metborgere haffue till oss supplicerit och therudinndenn giffuendis tillkiende, att the Sunndische haffuer hafft aff gammell tidt liggenndis itt fijdt paa Dragør, som the icke vthi tiuffue aar brugt haffuer, och effterdi thett saa lennge haffuer liggett

I s.429

øde och wi wor rettighed ther aff icke fanngitt haffuer, schall thett therfore were forfalldenn till oss. Och paa thett att wore vnndersaatte kunnde haffue ther nogenn hiellp aff, ther att ligge vthi sildefischett att sallte, ere i begerinndis thett att maa bruge, som ethers supplicatz widere ther om bemellder, tha ere wi tillfredts, att i och ethers mettborgere nogett begynnde att befatte ether mett samme fijdt att bygge oc giffue oss wor rettighedt ther aff. Dog ther som the Sundiske ther nogett paa tale, kunnde wi icke weigre thenfnom, huad thennom bør att haffue, och ther som the Sunndische ther til ingenn rett haffue, wille wi sidenn mett samme fijdt føyge ether therudinndenn, huad oss staar till att giøre. Her effter kunnde i wide ether att rette. Befalinndis ether gudt. Schreffuit paa wor gaardt Abramstriip thend 18 dagh maij aar mdlviij vnnder wort signete.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i L. Thuras Beskr. over Amager S. 25. Krag og Stephanius Chr. III's Hist., II, S. 274-75.

I s.430

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:35:11 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top