eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.300

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 427-428
Nummer: 300


<-Forrige . Indhold . Næste->

300.

15 Jan. 1556.

Christian III befaler, at de, der eje Gaarde, skulle lade Borgere bo i dem, der kunne yde Skatter til Kronen og Byen.

Wij Christiann thenn thredie osv. giøre alle wittherligt, at eptherthij wij ere kommen vdj forfarring, huorledis at mange gaarde her wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffnn selgis oc forpantis fran borgerne, oc the, som kiøbe eller pante samme gaarde, sielff alene bruge oc besidde thennom, saa at ther aff icke giøris nogen tynge tiill kronenn oc byenn, oc byen ther aff forarmis, thij at besuerringenn ganger lige stor offuer almuenn, tha paa thett at forskrefne wor kiøpsted Kiøpnehaffnn kand thes bedre bliffue wed magt, wille wij, at huilcke som kiøber, panter eller eyer noger borger gaarde her samestedz, endog at the sielff haffue theris werelse i thennom, skulle haffue borgere boendis i samme gaarde, som kunde giøre ther aff tynge oc besuerring tiill kronenn oc byenn, bedendis och biudendis ther fore borgemestere, raadmend och byefoget her wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffnn, the som nu ere eller her epther kommendis worder,

I s.427

atj haffue flittig indseende mett, at saadenn wor aluorlig wilige oc mening aldelis wedt magt hollis, ladendis thet jngenlunde. Wnder wort hyllest oc naade. Giffuit paa wort slott Kiøpnehaffnn thenn 15 dag januarij aar etc. mdlvj. Wnder wort signet.

Christian.

Kongens Segl hænger under. Udenpaa: Konning Christians then tredies breff, att alle, som haffue gaarde vdj Kiøbinghafn, skulle haffue borgere vdj thennom, som holde kongelige och byes tønge. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Krag og Stephanius Christian III's Hist., II, S. 520-21.

I s.428

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:31:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top