eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.298

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 426
Nummer: 298


<-Forrige . Indhold . Næste->

298.

8 Nov. 1554.

Christian III byder at henlægge Vikariegodset til Underhold for Kirkens og Skolens Tjenere.

Wij Christiann osv. giøre alle witterligt, att effterthij wij forfare, att ther ligger vicarie gods vdj wor stadt Kiøpnnehaffuenn, som addellenn icke stiigtett haffue, och er befrøgtenndis att samme goeds schulle mett tiidenn forryckes ther frann, tha paa thett att samme goeds maatte komme till guds ære, haffue wij beuiilgett och sambtøgt och nu mett thette wortt obnne breff beuiilge och sambtøcke, att oss elskelige doctor Peder, superintendentt vdj Siellanndz stigt, och borgemestere och raadmenndt vdj forschrefne Kiøpnnehaffnn mue tilligge samme gods till kirckens tiennere och schoele tiennere vdj forschrefne Kiøpnnehaffnn till theris wnnderhollingh, dogh saa att thee personner, som thennom nu vdj were haffuer, thennom nyde effter wor recess och wore forlenings breffue, som ther paa giiffnne ere, och skall forschreffuenne borgemestere och raadtmenndt haffue fliittiigh tillsynn, att samme goeds icke forryckis, och lade vpsøege thee fundatzer, som ther paa giorde ere, att manndt ther aff kanndt forfare, huadt goeds, som liiggenndis er till samme vicarier. Giiffuiitt paa wortt slott Nyborgh torsdagenn nesth effter alle hellgenns dagh aar etc. mdliiij vnnder wortt siignnett.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Krag og Stephanius Chr. III's Hist. II. 502-03.

I s.426

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:27:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top