eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.295

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 423-424
Nummer: 295


<-Forrige . Indhold . Næste->

295.

16 Juni 1551.

Christian III tillader Magistraten at oppebære Sise af Vin og fremmed Øl til Hjælp til Stadens Befæstning.

Wij Christiann osv. giøre alle witterligtt, att oss elskelige borgemestere och raadtmenndt heer vdj wor stadt Kiøpnehaffnn haffue heer till dags vppeborett siisze aff hues wynn, prydtzingh, emst øell, mumme, hamborgh øell, israels øell och trepeses øll, tha haffue wij beuilgett och samtycth, forskrefne borgemestere och raadmenndt icke skulle kreffuis eller staa for regennskaff for aldt hues siisze, som the aff forskrefne wynn och øell till thenne dagh vppeborett haffue, menn were ther aldelis quitt fore vdj alle maade, och paa thett att forskrefne wor stadt Kiøpnehaffnn saa møgett thes beder kandt bliiffue bygdt oc forbedrett paa wolde, graffue och

I s.423

till andenn bygnings behoff, haffue wij aff wor synnderligh gunsth och naade vndt och tilladett och nu mett thette wortt obne breff vnde och tillade, att forskrefne borgemestere och raadmenndt framdelis heer effter att vppebere forskrefne siisze aff wynn och sliigtt øll, som forschreffuitt staar, till saa lennge wij anderledis ther om tillsiigenndis worder, dogh saa att samme siisze icke skall foruendis till andenn deell endt alleneste till forskrefne Kiøpnehaffnns bygnings behoff. Till ydermere windisbyrdt haffue wij ladett trycke wortt signett vdenn paa thette wortt obne breff. Giffuitt paa wortt slott Kiøpnehaffnn sancti Botulphi abbatis afftenn aar etc. mdlj.

Christian.

Kongens Segl er trykt bagpaa. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.424

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:24:46 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top