eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.291

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 415-421
Nummer: 291


<-Forrige . Indhold . Næste->

291.

1547.

Optegnelse om hvor meget Jordskylden er bleven forandret. Jfr. Nr. 290.

Thessze eptherschrefne gorde, boder oc jorder ligge till hospittalet her y Kiøpnehaffnn oc haffue giffuit her till dags aarligenn till jordtskyldt, som her eptherfølger.

Pouel Hanssen borgemester xl marc oc er nu sætt po xxvj Mk.
Niels Pouelsen 1 marc oc er nu sætt paa xxx Mk.
Hans Bøsze xx marc oc er nu sæth po xviij Mk.
Korth Fincke xxiiij marc oc nu xx marc.
Mester Jesper xxiiij marc oc nu xx Mk.
Skipper Jesper xvj marc oc nu xv Mk.
Frantz Stemp xx marc oc nu xvj Mk.
Johan Gock xvj marc oc nu xij Mk.
Karyne Kældz xvj marc oc nu xiiij marc.
Per Heye xvj marc oc nu xij marc.
Morthen Gryde støber xx marc oc nu xvj Mk.

Graa brødre closter.

Kyrstine Kraagemagers 12 marc oc nu x marc.
Anders Rede swendt xj marc oc nu x marc.
Pouel Bundtmager xij marc oc nu x marc.
Esbernn Wragere xij marc oc nu x marc.
Søffren Bundtmager 12 marc oc nu x marc.
Hans Hanssen Guldtsmet 12 marc oc nu x marc.
Rasmus Skomager xxvj marc oc er nu sæt paa xxj marc.
Walther Skotte 14 marc oc nu xij marc.
Hans Hoffmandt xxx marc oc nu xxiiij marc.
Sogne prestens gordt xxx marc oc nu x eller xij marc, om prestenn
hanum selff besidde will.
Smedie lags huss xviij Mk.
Karyne Borquardts xvj marc oc nu x marc.
Chrjstiern Ride smaa suendt viij marc.
Bryggernes lags huss xxv marc oc nu xv marc.
Hans Prenthere 12 marc oc nu x marc.
Per Jørgenssens iordt oc haffue 10 marc oc nu vj marc.
Oluff Scriffuers borgemesters haffwe vj marc oc nu v marc.
Willom Apoteekers haffwe xiij marc oc nu vij marc.
Per Sywensen vj marc oc nu v marc.
Mattis Lampe ix marc oc nu vj Mk.
Per Guldtsmetz haffue vj Mk.
Frantz Kødtmanger vj.

I s.415

Lauris Matzens jordt vj Mk. oc nu v marc.
Pouel Hansen borgemesters jordt vij marc.
Rasmus Schræder aff ij jorder xxvj Mk. oc nu xxij Mk.
Rasmus Guldtsmetz haffue vj Mk. oc nw v marc.
Claus Screders haffwe v marc oc nu iiij Mk.
Axell Wrnes jordt viij Mk. oc nu v Mk.
Hans Hoffmandt xij Mk. oc nu vij Mk.
Erich Bassze iiij Mk. 4 Sk.

Sanctj Jørgens godz.

Prier aff Antuortskouff vj marc.
Lassze Krage vj Mk.
Skipper Jesper xj Mk.
Per Jorgensen borgemester viij Mk.
Henrich Abbell viij.

Sancte Gertrids gods.

Per Brygger xiiij marc oc nu x Mk.
Rasmus Grynmandt vj Mk. oc nu v Mk.
Christiern Eskelssen ij Mk.
Lage Wogen mandt v Mk.
Lauris Effuertssen iiij Mk.
Niels Hamer iiij Mk.
Jens Inguorssen iiij Mk.

Sanctj Jacops althere.

Mester Anders Skiffbyggere 12 marc oc nu viij Mk.
Nillaus y Salt karreth viij marc oc nu v marc.

Sanctj Jørgens althere.

Gertridt Fredericks viij marc.
Claus Storm iiij marc oc scall nu giffue vj marc.
Jens Glentze xij marc.

Hellig konning Ericks boder.

Atzer Tembermandt v marc.
Metthe Inguortz iiij marc.
Anders Tembermandt v marc.
Claus Bysuendt v marc.
Karyne Harnisk wiskers v marc.
Karyne Jep Mwrers v marc.
Jens Søffrensen ix marc.
Jens Køge v marc.
Christiern Smet v. marc.
Maryne Knudtz iiij marc.

I s.416

Niels Byssze iiij marc.
Anne iiij marc.
Jep Atzerssen iiij marc.
Henrich Reffslaer ix marc.
Hans Bage v Mk.
Lauritz Iffuertsen xij Mk.
Margrethe Per Truelssens ij marc.
Hans Knudtsen v Mk.

Thessze eptherschrefne gorde, boder och jorder ligger oc till forskrefne hospittall oc ere end nu wsæth.

Jørgen Hoffmandt xliij marc.
Frantz Ibssen xxx marc.
Anne Per Willatsens xiiij marc.
Christiern Jensen Scriffuer iiij marc.
Hans Nielsen v marc.
Mette Fynboes vj marc.
Per Lauritsen viij marc.
Christiern Porthener vj marc.
Jens Kødtmanger xij marc.
Anne Jens Lauritssens vj marc.
Frue Ide viij Mk.
Johan Gock xvj marc oc nu x Mk.
Maryne Pouels iiij marc.
Søffren Eskelsen viij Mk.
Per Heye xvj marc och nu x marc.
Røtkert Kempe vj, marc oc scall nu giffue xvij marc.
Pouel Hywellmandt vij marc.
Lass Skaaning vij marc.
Margrethe Holssze ix marc..
Rasmus Fynbo vij marc.
Lass Friiss vj marc.
Mattis Glarmester viij marc.
Appellonne viij marc.
Anne Jørgen Fynboes vj marc.
Jacop Thønne binder vj marc.
Karine Hans Willomsens vj marc.
Per Dragers huss vj marc.
Maryne Morthens vj marc.
Anders Køge vj marc. 27

I s.417

Thue Torckelssen vj marc.
Jep Henningsen vj marc.
Niels Raay vj marc.
Per Skyttes ij boder 12 marc oc nu x marc.
Symen Jensen viij marc.
Pouell Hoffkarll vj marc.
Christiern Tembermandt vj Mk. oc nu v marc.
Thend graa nwnde 4 marc.
Gregers Bodzmandt iiij marc.
Niels Drager iiij marc.
Jens Weffwer vj marc.
Morthen Olsen vj marc.
Lauris Jensen vj marc.
Jens Tembermandt vj marc.

Aff dægens godz.

Cannicke badt stuen xij marc oc nu xj marc.
Oluff Christiernsen ix marc.
Christiern Skomager v marc oc scall nu giffue viij marc.
Mattis Kødtmanger x marc.

Aff Jørgen Hindzens boder.

Maryne Remsniders vj Mk.
Per Mwnck vj marc.
Niels Remsnider vj marc.
Anders Sehræder vj.

Norden fore Mønthen.

Henrich Teygell bager xlij marc.
Jens Troldt vj marc.
Jep Clementsen vj marc.
Niels Perssen vj Mk.
Lass Lundt vj Mk.
Christiern Persen Kock vj Mk.
Niels Glentze vj marc.
Jens Sampsirig vj marc.
Oluff Andersen vj ty.

Vniuersitets.

Marcus Pannekock xij marc oc scall nu giffue ix marc.
Hans Jenssen Scriffuer x marc oc nu viij marc.
Gertridt Per Olszens xviij marc oc nu xvj marc.
Per Sønden gade xviij marc oc nu xij marc.
Jens Raffnn x marc oc nu viij marc.

I s.418

Thommes bysuendt viij marc oc nu v marc.
Jens Michelssen ix marc oc nu viij marc.
Hans Rosborg x marc oc nu ix marc.
Oluff Grødestøber xiij marc oc nu x marc.
Pouel Persen x marc oc nu ix marc.
Oluff Tygessen xvij marc oc nu xv marc.
Anne Clauszis viij marc oc nu vj marc.
Thommes Bryggere x marc oe nu vj marc.
Henrich Smaa suendt xij marc oc nu viij marc.
Jens Hanssen xv marc oc nu xij marc.
Jens Hanssen skomager xij marc oc nu ix marc.
Lauris Oelssen xj marc oc nu ix marc.
Anders Jensen x marc oe nu ix marc.
Christiern Scriffuer xx marc oc nu xv marc.
Mester Morthen xij marc oc nu x marc.
Hans Rymsnider xj marc oe nu jx marc.
Walther Symenssen ix marc oc nu vij marc.
Hans Komyn xxij marc oc nu xviij marc.
Anders Hallager xvj marc oc nu xij marc.
Lauris Skotte xx marc oc nu xv marc.
Claus Maler xiij marc oc nu ix marc.
Jep Anderssen xij marc nu ix marc.
Anne Mattis Bagers x marc nu ix marc.
Per Hare x marc nu ix marc.
Jørgen Stemp xij marc nu x marc.
Mattis Daa xiij marc nu vij marc.
Birgitte Morthens xiiij marc nu xij marc.
Niels Hammer x marc nu viij marc.
Jens Bryggere x marc nu viij marc,
Per Michelssen xij marc nu xi marc.
Rasmus Guldtsmet xij marc nu x marc.
Anne mester Symens xvj marc oc nu xij marc.

Tiill vicarios.

Jørgen Sampsing xxij marc nu xvij marc.
Jens Pederssen x marc oc nu ix marc.
Philippus Symensen xx marc nu xiiij marc.
Rødtkert v: Tyll xij marc nu xiiij marc.

Her Søffren Kock.

Jens Sehriffuer xv marc oc nu ix marc.

I s.419

Her Oluff Brandanus.

Mester Hans po Jernn hytten 1 marc nu oc xxiiij marc, men saa lenge her Oluff leffuer 1 marc.

Hans Jørgensen filius episcopi Fioniensis.

Niels Thomessen xvj marc oc nu viij marc.
Per Kock xij marc oc nu x marc.
Niels Michelsen viij marc oc nu vj marc.

Søffren Olsen cannick.

Niels Køge xij marc nu viij marc.
Kyrstine Mwncks viij marc nu vij marc.
Frantz Glarmester viij marc nu v marc.
Jørgen Wlff viij marc nu v marc.
Anne Clauszes xij Mk. nu ix marc.
Anne Claus Errebo xij Mk. nu vij.

Mester Peder Paruus.

Per Skouff xij marc nu ix marc.
Per Ericsen xij marc nu viij marc.
Anders Brygger xij marc nu viij marc.

Mester Hans Lauritsen.

Niels Bøcker xij marc nu ix marc.
Morthen Brygger xiiij marc nu ix marc.
Pouell Hoffuit xxvj marc nu xvj marc.

Her Hans Henricsen.

Niels Kraffsze xij marc nu viij marc.

Her Lauritz.

Maryne Per Halsnes vij marc oc nu v marc.
Hans Løchtemager x marc nu ix marc.

Mester Oluff.

Tyge Kniffue smeth x marc nu vj marc.

Her Per Henricssen.

Jacop Stemp x marc nu vj marc.
Pouel Bagere xij marc oc nu x marc.

Jens Matzen.

Hans Dauitsen viij marc oc nu vj marc.

Her Mattis Dragsholm.

Per Sielandzfar xij marc oc nu ix marc.
Michell Brygger x marc oc nu ix marc.

Tiill wor Frue kyrcke.

Marcus Ræff xv marc oc nu x marc.
Jacop Perlesteeker xxx marc oc nu xxiiij marc.

I s.420

Suendt Bager x marc oc nu viij marc.
Rasmus Kellesmet xx marc oc nu xvij marc.
Knudt Pedersen x marc oc nu xvj marc.
Pouel Bager xiiij marc oc nu xj marc.
Mattis Klocker v marc oc nu v marc.
Søffren Bryggere x marc oc nu vij marc.
Citze Grydestøbers ix marc oc nu viij marc.
Claus Schræder x marc oe nu viij marc.
Jens Atzing xxvj marc oc nu xvj marc.
Søffrenn Skomagers gordt x marc oc nu ix marc.
Pouel Bryggere xij marc oc nu x marc.
Niels Clausen x marc oc nu ix marc.
Oluff Folmerssen x marc oc nu ix marc.
Bagernes lagshuss x marc oc nu viij marc.
Mogens Gotske vj marc oc nu v marc.
Niels Kock xxiiij marc oc nu xiiij marc.

Summarium paa all thend renthe, som ligger till sanctj Nicolaj kyrcke, er ijcxliij marc.

Aff thenne forscrefne sum møster kyrckenn xxv marc.

Summarium paa all thend renthe, som ligger till hospitalet xiijcxxxiiij marc.

Aff thenne swm møster hospitalet jclxxxiiij marc.

Summarium paa all thend renthe, øde hwsze, wist oc wwist, som ligger till then Helligandz kyrcke iijcx marc.

Ther aff møster kyrckenn xxij marc.

Summarium paa all vniuersitets opbøring er jmxiij marc.

Vniuersitetet møster ther aff jcij marc.

Wor Frue kyrckes opbøring er iiijcx marc.

Wor Frue kyrcke møster ther aff lij marc.

Cannicker oc vicarier møster jcxxxiij marc.

Summarium vcxvij marc.

Summarium paa all thend renthe, som Kiøpnehaffn stadt haffuer inden portene, er lxxxij daler oc ij marc danske.

Optegnelser paa Papir i Geh. Ark.

I s.421

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:20:59 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top