eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.285

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 404
Nummer: 285


<-Forrige . Indhold . Næste->

285.

5 Juni 1544.

Det forbydes Beboerne i Smørum og Sokkelunds Herred at lade deres Kvæg græsse paa Kjøbenhavns Fælled.

Jeg Peder Søfrensen af Ausløf, herredsfoeget til Smørumbs og Sockelunds herredsting giør vitterligt for alle med dette mit aabne bref, at ieg hawer udj iiij eller v samfulde ting bedet kierligen och budet strengeligen paa mit embeds vegne, at hver mand, som boer udi fornefnte herreder schulle strax med det allerførste hente hvis qveg de haffde paa Kiøbenhafns felled eller owerdrifft, och aldrig effter denne dag tilstæde, at noget af voris qveg did indførdes igien, men lade de dannnemend, borgemestere och raad i Kiøbenhafn med deris indbyggere nyde och beholde fri deris priuilegier och frihed, som de af herrer och førster hawe paa samme felled. At saa i sandhed er, trøcker ieg mit signet neden dette mit aabne bref, tilbedende kierligen Niels Pedersen i Husum og Anders Eyersen i sammesteds at beseigle med mig. Skrewet och giwet paa Sockelunds ting torsdagen nest for trinitatis anno 1544.

Afskrift i Processen mellem Kbnh. og Valby om Græsning i Vester Fælled 1695.

I s.404

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:07:24 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top