eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.284

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 403-404
Nummer: 284


<-Forrige . Indhold . Næste->

284.

2 Avg. 1543.

Mageskifte mellem en Gaard ved Rosengaarden og 5 Boder i Strædet bag Bispegaarden.

Jeg Pedher Godske, høffwitzmand paa Kiøbnehaffn slott, giør alle witterliigt och kiendes mett detthe mitt obne breff, att jeg haffuer giordt etth wenligt och ewigt magskiiffthe mett høglerde menndt, rectore, doctoribus och Vniuersitetis lesemestere wdj Kiøffnehaffn, wdj saa maade, att ieg och myne arffwinge skwlle haffwe, nyde och for wederlag beholde tiill ewerdelig eyge old forskrefne Vniuersitetis rett och rettighedt, som the haffwe wdj then gaard, som jeg haffwer kiøbt och nw wdj wære haffwer, liggendes paa detth hiøerne norden twerth emodt Erick Bollies gaardt her wdj Kiøffnehaffn emod Rosengaardhen, østhen och nordhen wp tiill gadhen och westhen wp tiill Niels Jacobsens haffwe, effther som forskrefne Vniuersitetis obne beseglede maglags breff, the meg och myne arffwinge ther paa giiffwed haffwe, ydermere forclarer och indholder. Och ther emod schall forskrefne Vniuersitette her wdj Kiøffnehaffnn haffwe, nydhe och for wederlag beholde till ewerdelig eyghe femb myne eygendoms bodher

I s.403

wdj thett strædhe, som løbber nedher fraa rendhen paa Nørregade bagh Bispgaarden, nordheh wp tiill gadhen, negst westhen wp tiill erligh och welbyrdugh mannds Joachim Bæcks booder och østhenn wp tiill Anne Niels Stemps booder och haffwe osv. Tilbedendes erlig och welbyrdugh mand Joachim Bæck, kongl. Mats. renthemegster(!), och Mogens Godsk, myn kiere brodher, thette mitth obne breff metthmegh att besegle. Giffwed wdij Kiøffnehaffn torsdaghenn nest effther Petri ad vincula, aar effther gwds byrd mdxliij.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i Gl. kgl. Saml. 727 i Fol.

I s.404

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:06:56 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top