eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.283

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 402-403
Nummer: 283


<-Forrige . Indhold . Næste->

283.

23 Juni 1543.

Skjøde paa 2 Boder i Søndergade ved Vandmølletaarnet.

Jeg Walther Symenssen, borger i Kiøpnehaffnn, giøre alle wittherligt oc kiendes, at jeg met myn kiære husfrues Anne Ottes dotter gode willie oc sambtycke haffuer soldt, skøth oc affhendt oc nu met thette myt opne breff selger, skøder och affhender fran meg, myn husfrue Anne och fran begges wore arffuinge tiill erlig oc wel-

I s.402

-byrdig mandt Niels Fickessen till Sandby oc hans kiære husfrue erlig oc welbyrdig qwinde frue Boild Oluffs dotter oc till begges theris arffuinge twenne myne renthe boder met eth porth rom liggendes wdj Sønder gade østen wdtmeth stadtz woldt oc westen nest op till the andre myne fire boder norden fran Wandtmølle torneth wdj wor Frues sogenn her samme stadt, oc er samme twenne bodher och port rom wdj theris rette lenge met huss, jordt oc grundt paa thend østre ænde op till the andre myne iiij boder aff sønder och i nør tredywghe halffniende siælandske alne och eth quarther, jtem lengden paa thend westre ænde wdt meth wolden er fyrretywge halffsiætthe alne minde try fingers breth, jtem paa thend søndre ænde aff øster och i wester er breden halff syttende alne och eth quarther. Item breden paa then nørre ænde wdtmet gaden er tredyuge halfftredie alne och halffandeth qwarther, thennom athaffue, nyde, bruge och beholde osv. Tiill ydermere witnesbyrdt oc bedhre forwaring haffuer jeg hengdt mit indsegell nedden fore thette worth opne breff, kierligen tilbedendes erlige oc fornumstige mendt Hans Komyn oc Lauris Jacopssen, borgere i forskrefne Kiøpnehaffnn, at the met meg thette myt opne breff met meg besegle wille. Giffuit oc screffuit i Kiøpnehaffnn sanctj Hans afften mitsommer aar effter gudts byrdt mdxliij.

Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Af Seglene fattes Nr. 3.

I s.403

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:04:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top