eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.282

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 402
Nummer: 282


<-Forrige . Indhold . Næste->

282.

14 Avg. 1542.

Skjøde paa en Grund og et Hus vest for Vejerhuset.

Vy borgemestere oc raadtmendt i Kiøpnehaffnn giøre alle wittherligt oc kiendes met thette worth opne breff, at wy alle endrecteligen paa Kiøpnehaffns stadts weigne haffue soldt, skøth oc affhendt oc nu met thette worth opne breff selge, skøde oc affhende fran Kiøpnehaffnn stadt oc jndtill erlig oc fornumstig mandt Christiern Eskelssen, wor kiære metbroder, raadtmandt her samme stædtz, hans kiære husfrue Ciitze Pedhers dotther ock till begge theris arffuinge en Kiøpnehaffnn stadtz jordt oc grundt met huss oc bygningh liggendes østen nest op till Metthe Brolæggers gordt oc westen nest op till Weyger huszet wdj Helliggesthuss sogen her samme stædt, huilken iordt som er wdj syn rette lenge aff sønder och i nør nie oc tywge sielandtske alne, breden paa thend sønder ænde wdt till stranden aff Øster oc i wester er tre sielandske alne eth korther oc eth fingers breth, breden paa thend nørre ænde wdt till gaden er fire alne osv. Giffuit oc schreffuit i Kiøpnehaffnn mandagenn nest effther sanctj Laurentij martiris dag aar epther gudts byrdt mdxlij.

Stadens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.402

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:04:09 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top