eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.281

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 401-402
Nummer: 281


<-Forrige . Indhold . Næste->

281.

24 Juli 1542.

Fuldmagt til at hylde Prins Fredrik.

Wy Borgemestere och raadtmendt wdj Kiøpnehaffnn, Jesper Olssen, byfoget, Mattis Lyckessen, Knudt Kremmere, aaldermendt fore alle raademesterne, Oluff Hanssen paa alle wantsniders weigne, Hans Wale paa alle kremmeres weigne, Lauritz Krage, oldermandt wdj bryggere lageth, Anders Haagenssen i guldtsmede embede, Hans Mogenssen wtj bagere embede, Morthen Smedt i smede embede, Niels Mogenssen i Skomagere embede, Peder Jenssen skræder wdj skreder embede, Mogens Jensszen wdj remmesnider och pungemagere embede, Lauritz Gunderssen wdj kiødtmangere embede, mester Symen bardtskær wdj bardtskær embede, Thomes Skinder wdj bundmagere och sckindere embede giøre alle wittherligt meth thette worth opne breff, at wy effter konninglige maiestatis, wor aller kiereste nadige herris schriffuelssze oc begiering haffue nu alle endrectelige paa menige Kiøpnehaffnn stadtz borgeres och indbyggeres weigne, sameledes paa alle forskrefne lags, embedes och paa wor egne weigne forskicket oc aff færdiget till Sielandzfars landztingh thessze effterschreffne thre erlige mendt Pouel Hanssen, borgemester, Knudt Kempe, raadtmandt, och

I s.401

Niels Claussen, borger her samme stædtz, ther athylde forbemelthe kongelige maiestatis, wor kiereste, naadige herris søn, høgborne første oc herre, hertug Frederick etc., och huess the ther met menige landz indbyggere beslutte oc sambtycke, wille wy met thet samme worth opne breff fuldbyrde, sambtycke och wedt fulde macht holde, som erlige, tro mendt bør at giøre. Till ydermere witnesbyrdt haffue wy met willie och widskaff ladeth henge worth stadtz secretum nedden fore thette worth opne breff met alle forskrefne lags och embedes indszegle, som er giffuit i Kiøpnehaffnn sanctj Jacobj apostoli afften, anno etc. mdxlij.

15 Segl hænge under, foruden Stadens, dels Lavenes, dels de vedkommendes private. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.402

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:03:16 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top