eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.262

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 382-383
Nummer: 262


<-Forrige . Indhold . Næste->

262.

13 Juli 1534.

Borgerne love at ville opgive Staden til Grev Christoffer og sværge til ham paa Kong Christierns Vegne.

Vij efftherskrefne Pedher Kiempe, Pouell Hanssen, borgemestere, Oluff Scriffuer, mesther Hans Wencke, Christiern Eskilsen, Anders Lauritssen, raadtmendt, Oluff Hanssen, Hermen Dytmer, Niels Tonnebynder, Søffrin Poske, Hermen Struckmand, Per Smedt, Niels Olssen, Niels Bagher, Lasze Mwllie, Niels Pouelssen, Oluff Olssen, Rasmus Bager, Jens Brolegger og Hermen Rølling, borgere i Kiøpmanhaffnn, kiendes met thette worth opne breff, at wij alle samdreeteligen effter thend fuldmagt oss aff menige Kiøpmanhaffns indbyggere giffuit er och beseglid aff alle oldermendt fore alle lag, haffue wdj the hellige threfoldighedts naffn loffuit, forpligtid oc tilsagt oc met thette wort opne breff loffue, forplicthe oc tilsige høgbornn første her Christoffer, met guds naade greffue wdj Oldenborg oc Delmenhorsth, paa høgmectige oc høgbornn førstes konning Christierns weigne, at wille oc skulle nu torsdag nest kommendes indlade oc wpgiffue forskrefne høgborne første greffue Christoffer meth hans naades kriigs folck tiill hest oc foedt Kiøpmanhaffns stadt, oc tha samme tiid loffue oc swerge hans naade paa forskrefne høgborne førstes konning Christierns weigne huldskab, mandtskab och thro thienniste, huilketh wij beplichte oss alle oc huer besønderlig paa wor gode christelige thro oc loffue, ære oc rædelichedt thet forskrefne

I s.382

fast oc wbrødeligen at holde wden all argelisth i alle maade, som forschreffuit staar. Thess tiill ydermere witnesbyrdt haffue wij alle hengd wore indzeglir oc singnether nedden fore thette worth opne breff. Giffuit i Kiøge mandagenn nest efftir sanctj Knudt konnings dag aar efftir guds byrdt mdxxxiiij.

Af Seglene fattes Nr. 13-15. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Tidligere trykt i Ny danske Mag. V, 129-30.

I s.383

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 31 19:33:42 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top