eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.261

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 381-382
Nummer: 261


<-Forrige . Indhold . Næste->

261.

15 Juli 1533.

Rigens Raad tillader Magistraten at sætte Søtønder paa Middelgrunden og oppebære Penge af hvert Skib.

Wii Iuer Munck tiill Ripe, Styge Krwmpen tiill Børglom, Auo Bilde tiill Aarhus, Jørgen Friis tiill Viborg, met gudz naade biscoper, Torbern Bilde archielectus tiill Lundt, Joachim Rønnow electus tiill Roschilde, Knudt Gyldenstiern electus tiill Otthens, Henrich abbett i Sore, Eschild prior i Antuorssko, Niels Arnfeldt riigens canceller, Mogens Gøye Danmarcks riiges hoffmester, Tyge Krabbe marsk, Prebiørn Pudtbusk, Hans Bilde, Mattis Byllie, Aage Lunge, Mogens Mwnck, Erich Baner, Oluff Roszenkrandz, Otthe Krwmpen, Johan Oxe, Johan Wrne, Johan Biørn, Anders Bilde, Axell Brade, Niels Lunge, Knudt Bilde, Holger Wlffztandt, Truget Wlffztandt, Claus Pudbusk, Claus Bilde, Axell Wgerop, Eric Krwmmedige, Niels Brock, Eyler Rønn wooc Knwdt Gyldenstiern, Danmarcks riiges raadt,

I s.381

giøre viderligt, att wij for villig tienst oc troschaff, som oss elskelige fornymstige mendt, burgemestere oc raadt i Kiøpenhaffn oss oc riiget her tiill giort haffue oc her effter throligen giøre mwe oc skulle, haffue poo riigens vegne wndt oc tiilstædt oc met thette vort obne breff wndne oc tiilstæde, att the her effter mwe sette theres tønnef her paa Medell grwnden oc tage ther fore en skieflig penning aff huert skiib, effter som thet er storth tiill, dog saa att tolderen i Helszingøør schall ther aff haffue syn anparth som en anden aff forskrefne burgemestere Tor then wmage, handt schall haffue att vppebære samme penninge, nar handt annamer toldhen for Helszingøør. Tiill hues ydermere vitnesbyrdt oc bædre forwaring lade wij henge vore indzegle oc signete neden fore thette vort obne breff. Giffuit i Kiøpenhaffn tiisdagen nest effter sanctj Knudz konnings dag aar effter guds byrdt Mdxxxiij.

30 Voksklumper have hængt under, hvoraf dog 4 ere borte, og i nogle af Klumperne er Seglet ikke trykt. Udenpaa: Rigens raads i Danmarcks breff paa søetønder i strømmen at vdlegge dat. Kiøbenhaffn 1533.

I s.382

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 1 17:57:48 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top