eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.257

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 379-380
Nummer: 257


<-Forrige . Indhold . Næste->

257.

20 Marts 1531.

Thingsvidne om, at Raadmand Hans Vencke skjødede til Kort Berman den vesterste Bod af Sisehuset. Jfr. Nr. 277.

Vil effterscreffne Hans Vencke, byfoget, Ienss Kammersuend, Rasmus Nielsen, raadmend, Lauris Henricszøn, oc Anderss Laureszøn, stadzscriffuere, borgere i Køpenhaffn, giøre vittherligt oc kendes met thette vort opne breff, att aar effther guds burd mdxxxj mandagen nest effther dominicam letare var skicket for oss poo Køpenhaffn byting oc mange danemend flere, som samme dag ting søcte, erliig oc welfornumstiig mand mester Hans Vencke, raadman her sammestedz, oc skøtte oc affhende fran seg oc syne arffuinge oc indtiill beskeden mand Kort Berman, borgere ibidem, och hanss arffuinge en syn strandbo, huss, iord oc grund, som er then vesterste bod aff Sisehuset met thet lofft, som er offuen for Strandgangen, som forskrefne Ienss Kammersuend oc Anders Loduiszøn køpthe aff Køpenhaffn stadt, liggendes vesten nest then ene bod aff forskrefne Sisehus oc østen for Mette Broleggeres bod, met all syn rette tiilhørelse, som er mett lengd oc bred, vppe oc nedre, inthet vndertaget i noger mode, att haffue, nyde, bruge oc beholle tiill euerdeliig eye, eye och beholle schullendes effther som thet køffue breff, forskrefne Kort Bermand poo samme bod haffuer, ydermere forclarer oc indeholder. Her poo bedes forskrefne Kort Bermand eth vuilligt tingsvitne, tha vdmeltis thesse efftherskrefne xij dannemend, som ere Hanss Bagge, Thomes Bysuend, Ienss Bryggere, Ienss Skreddere, Knud Daa, Hans Perszøn, mester Hanss Baskere, Iesper Tordsen, Oluff Grydestøffuere, Andress Bryggere, Dienss Remesnidere, Lass Pilegaard, borgere her sammesteds, huilke forskrefne xij dannemend vdginge aff forskrefne tinge i berod oc met logliig tingslyud igen indkomme inden iiij tingstocke velberodde, oc alle endrecteliigen vitnede poo theris gode tro, siell oc sandhet, att the hørde oc saage, att forskrefne skøde saa skelligen gick oc foer i dag poo Køpenhaffn byting i alle mode, som forscreffuet staar, oc ther ingen gensiigelse var emod i noger mode. Tiill ydermere vitnesburd oc fastere foruaring, att saa i sandhet er ganget oc faret, som forscreffuet staar, lade vij henge wore indzegle

I s.379

neden fore thette vort opne breff, som er giiffuet oc screffuet aar, dag oc sted, som forscreffuett staar.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. 5 Segl hænge under. Paa Bagsiden staar: Item ick Kort Berman, borger jn Kopen hagen bekene myt dysser myner hant schryfft, dat ick dysse bode hebe ffor kofft Krystern Esschessen, vnde he hefft se my betalt.

I s.380

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 31 19:21:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top