eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.254

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 375-377
Nummer: 254


<-Forrige . Indhold . Næste->

254.

25 April 1530.

Graabrødre Klosters Inventarium.

Wy effterscreffne Anders Halagre, Ambrosius Bogebinder, borgemestere, Thomes Meygenris, Thomes Lestemagere, Oluff Scriffuere, Pouill Hansen, rodmend, Thomes Briggere, Henrick Trwmmeslagere, Søffren Posche, Niels Bagere, borgere j Køpnehaffn, gøre vitterlicht och kendes meth thette wdskiorne screfft, ath nw vtij dagh wore wy forsamlede j Grobrødrecloster her same stedz effter erlige och welffornumstige mendz, borgemesteres, rodmendz och menige borgeres befalingh och lode bescriffue alle closters clenodie, ornamenta, som ære kalke, dyske, mesze hagle, subtiler, malth, mell, øll, fetalie, brigge reedh, køcken tøy och andet, som her effter j thenne samme screfft findes. Item vij forgilte kalke och diske, som veye xviij veyne mark sølff. Item en kalk, som hører Tidske Compani till, eth lidet pixis, nogitt smoed sølff, som hører sancte Karine till, ffem gillenstøcke hagle, tho subtiler aff gillenstøcke, ffem fløyels hagle, iiij røde

I s.375

och j blo. Item vii sorthe fløyels hagle, en gammell grøn fløyels hagell. Item tho huide gamle subtiler aff gillenstøcke, item j gammelt rødh gillen støcke subtill, item en gammel gillenstøcke hagell meth eth korss, en gammell hagell aff grønth damask, tho gamle grønne subtiler ther till, item iiij damaska hagle, item iiij gamle gillenstøcke hagle. Item iij tønnner, ij fierdinger sildh er j thet hus hoss Prissonidh, item iij tønner sildh, en tønne bayesalth och j tønne lyneborch salth er j thet hus hoss porten. Item fem løuekar, otte hywnne, tho stackede bencke dyner, eth gammilt foldebor, item iiij bogstole er j gesteherberit, en yldskedh, en branne tywe, en pustere, eth becken, ij smo salt kar, item vj tønner sildh och hoss vij tønner kødh j then kellere hoss gestehuszit, item vj senge j geste herberne meth vij senge dyner, xj hoffueth dyner, xx sængklæder och vidnelagen, onde och gode. Item v beken, jm ny astrack och wedh jm gamle. Item x tønner mell, vij seeke mell, item vij tønner røgit kødh bode meth thet, som er j tønner och som op er hengt, xiiij syer fleske offuer steyersit, j fjerding smør, item wedh j lest malt er i eth huss, Item xiij tønner rw, item ij lest xvj tønner malth, xlij tønner regnendes for lesten, thet er offuer geste herberit, item xiij pund malt er j kølnen, item iiij pundh malth paa lofftit, item nogle lyus er i ith herberre, en liden kødell er j sacrastiidh(!).

Thette er j steyersset. Item en wandpanne aff kober, item xv kelle, store och smo, item vij grider, store och smo, tho smo handpanner, ffyre røster, j morter, fyre sløffue, iij aff jern och j aff kober, en yldskedh, eth branne jern och j forck, item en slyffuesten meth jern axle.

I kelleren. Item vij tønner most, tho tønner ædicke, x pridske tønner danstz øll, viij pridske fadh danstz øll, item tho korter hwyllingh, nogen bierere(?) fisk, er paa eth andet lofft tho yrtthe kelle och j becken.

Item j briggersidh er en stoer brigge panne meth alth brigge redskaff, item stor j kædell y iorden wnder tappekaridh, item en sodekædell, item iiij mæssynicks och xiiij kober lyussestage, item xiiij ample, store och smo, item viij smo tin fadh och j ten kanne, item iij gamle røgeisse kar, item ij tønner sildh, item vij sengedyner j swenne herberit, iiij hoffuidh dyner, xj sænklæde(!) och teppede, item eth madskaff.

Item i port hussit j senge dyne, iij gamle sencklæde och ij naffre, item j spa, j jern sculle [wære] i suckere husit.

Item mester Anders Glob haffuer lonth j jern stongh.

I s.376

Screffuidh i Køpnehaffn sancti Marci ewangeliste dagh, anno domini mdxxx.

Orig., paa den ene Side udskaaren i Takker, i Raadstuearkivet. Den første Del af dette Stykke er meddelt i Rørdams Kbh. Kirker og Klostre Tillæg S. 185-86.

I s.377

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 31 19:11:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top