eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.253

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 374-375
Nummer: 253


<-Forrige . Indhold . Næste->

253.

4 Nov. 1529.

Fredrik I. overdrager Hr. Johan Urne, Befalingsmand paa Kjøbenhavns Slot, en Grund nedenfor Myntergaarden mod Bremerholm.

Vi Frederiich mett guds nade Danmarckis, Wendis oc Gottis konning, wdtuold konning tiill Norge, hertug i Sleszuig, Holsten,

I s.374

Stormarn oc Ditmerschen, greffue i Oldenburgge oc Delmenhorst, giøre alle witterligtt, att oss elskelige her Jehann Wrne, riidder, wor mand, raadt oc embesmand paa wortt slott Køpenhauffn, haffuer nu ladett giffue oss tiill kiende, att then jordt oc grwnd liggendes neden fore Myntergorden i Køpenhauffn emodt Bremmerholmen, som wij wnte oc gaffue Niels Stemp, er nu kommen wtij hans heffdt oc wære, tha haffue wij nu aff wor sønderlige gunst oc nade, saa oc fore troskab oc villig tieniste, som forskrefne her Jehan Wrne, riidder, oss oc riigitt her tiill giortt oc beuist haffuer oc her epter troligen gøre, beujse maa oc schall, vndt oc tiilstedt oc mett thette wortt obne breff wnde oc tiilstede, att han maa oc schall jndtage . . . . tiill forskrefne jordt oc grund sex alne endelenges att forskrefne jordt, saa w. . . . . seg streckendes er wtij vandett emodt Bremmerholmen, oc thet siiden tiill for . . . . dt haffae, nyde, brugge oc beholle tiill seg oc syne arffwinge fore fry eyendom tiill euig tiidt. Thij forbiude wij alle wore fogether, embesmend, burgemestere, raadmend oc alle andre forskrefne oss elskelige her Johan Wrne, riidder, oc hans arffwinge her emodt paa forskrefne jordt, han indpellindis worder, som forscreffuit staar, att hindre, møde, platze, wmage eller i noger maade forfang att giøre, wnder wortt hylleste oc nade. Giffuett paa wortt slot Gottruppe torsdagen nest epter alle helligen dag, aar mdxxix vnder wort signet.

Dominus rex proprie.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.375

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 31 19:09:02 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top