eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.249

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 371-372
Nummer: 249


<-Forrige . Indhold . Næste->

249.

11 Sept. 1528.

Kannik Jep Heye og Knud Heye leje af Kapitlet en Grund i Strædet bag Kantors Port.

Jeg Jep Heye, canick i Køffuenhaffnn, giør witterligt met thette mit obne breff, at jeg haffuer wdj leyæ anammedt aff hederlige mendt myne kiere medbrødre capittel her sammestedt, tiill mig sellff oc Knudt Heye medt bæggis wore arffuinge en capittels haffue, jordt oc grwndt, liggendis wtj wor Frwe sogn i thet stræde bag Cantoris port, ther stræcker seg fran Nørregade tiill Kødmangergaden, østen nest op tiil then capittels iordt oc hawe, som mester Peder Amage haffuer, oc westen op tiill then jordt oc hawe, som mester Mattis Perssen haffuer, oc er wdj syn brede paa den søndre ende wdmedt samme stræde fran mester Peder oc tiill mester Mattis xvij sjælandske alne, jtem paa then nørre ende

I s.371

wtmet her Johan Wrnes haffue xyj alen et quarter, jtem wdj sin lenge paa then wæstre siide wdmedt mester Peders jordt xlviij alne, jtem wdj sin lenge wdmedt mester Mattis xlviij alne, som hwn nw affmaldt er, at haffue, nydhe, bruge oc behaalde wdj alle woris liiffz tidt, then ene effter then anden, medt forordt oc welkaardt. Først at ieg oc forskrefne Knudt Heye medt beggis wore arffuinge sckwlle forskrefne haffue bygge, besynderligen et nyt hwss wdtiill adelgaden, mwredt mellom stolpe, goedtkøbstedtz bygning oc mett stentag, oc samme hwss, nar thet bygdt er, ved mackt haalde oc giffue ther aff aarligen tiil leye oc landgille tho Sk. grot danske penninge, som her i landett geffue oc genge ære, tiil forskrefne capittel osv. Tiill vindesbyrdt henger jeg mitt signett medt hederlige mendtz indsegle, mester Hans Lauritzsen, canich, oc her Jens Jørgensens, vicarii i Raaschylle, neden for thette mit obne breff. Giiffuet i Roschild fredagen nest effter wor Frwe dag natiuitatis aaer effter gudtz byrdt thwsinde femhwndrit tiwe oc paa thet attandhe.

Afskrift af Jon Mortensen efter Orig. paa Perg. i gl. kgl. Saml. i Fol. Nr. 727.

I s.372

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 16 12:11:51 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top