eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.247

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 369
Nummer: 247


<-Forrige . Indhold . Næste->

247.

5 Avg. 1527.

Erland Snares Enke Karine Hansdatter skjøder til Christjern Esgesen en Gaard i Kattesundet norden for Byens Grav.

Alle mendt thette breff seer eller høre læssis helsser jegh Karine Hanse dotter Erlantz Snares effterleuerske, borgerske i Køpnehaffn, ewynnelige met gudt oc gør witterlicth met thette mith obne breff for alle neruærindes och komme schullindes, ath jegh aff velberaadt hw oc fry vilie haffuer solt, skøt oc afflhenth och nw met myn kære søsters Anne Peder Hansens efftherleuerske och myn kære verges oc formynderes Oluff Scriffuers raadmandz i forskrefne Køpnehaffn fuldbordt, vilie, raadt, ia och samtøcke alstingest selgher, skøder och affhender fran migh oc alle myne arffuinge och indtil erligh mandt Cristiern Esgesen borgere i Køpnehaffn och hans arffuinge en myn jordt och grundt ligendis i Kattesundit norden for byes graff och sønden for byes stræde, oc er forskrefne iordt i syn rette lengdt paa then østre syde vdt met strædit føretywe oc otte siælandske alne aff sønder oc nør, lengden paa then vestre syde føretywe och sex alne, breden paa then søndre ende vd till graffwen trædywe alne mynne eth halfft quarter, och er forskrefne iordt i syn bredt paa then nørre ende xxiiij alne aff øster och i vester, och scall forskrefne Cristiern Esgesen, hans hosfrue och theres arffuitige nide, bruge och beholde forskrefne iordt och grundt till ewynnelige eye, eye och beholde schullindes, meth alth forskrefne jordz rette tilligelsse, som er met lengdt oc bredt osv. Till jddermere vitnesbyrdt och fastere foruaringh, ath saa i sandhedt er oc holdes scall vbrødeligen i alle mode, som forscreffuidt staar, beder iegh kerligen ærlige och velffornumstige mendt Oluff Scriffuere, myn kære verge oc formyndere, Lauritz Jensen, Thomes Lestemagere, Anders Halagre, raadmendt, Anders Guldsmedt, borgere i Køpnehaffn, ath the henge theres indzegle næden for thette mith obne breff. Screffuidt i Køpnehaffn mondagen fore sancti Laurentij dagh anno domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.369

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 25 19:24:05 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top