eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.245

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 367
Nummer: 245


<-Forrige . Indhold . Næste->

245.

28 Jan. 1527.

Hans Vencke skjøder til Elsebet Pannekoks og hendes Fæstemand Klement Dyttert sin Gaard ud med Stranden.

Jeg Hans Vencke, kongeliig Mayestetz toldere paa Falsterbo, gør witterligt for alle oc kendis mett thette myt obne breff, att ieg aff welberod hug, frij vilge oc sambtycke haffuer sold, skøt oc affhend oc nw mett thette samme myt obne breff selger, skøder oc affhender fraa meg oc alle myne arffuinge oc indtill erlig oc velfornumstig quinde, Elsebe Pannekochs, hendes kiere festemand Clemmet Dyttert oc theris arffuinge all then frihedt oc rettighett, som ieg haffuer i then myn gord liggendis vdmett Stranden, østen nest vptill Ienss Kammersuend rodmantz her samme stedtz gord, huilken gord forskrefne Elsebe Pannecoks nw sellff i boer, oc schall forskrefne Elsebe, hendes festemand oc theris arffuinge haffue, nyde, bruge oc beholle forskrefne frihedt oc rettighett i forskrefne gord mett all syn rette tilliggelsse effter the breffues lydeisse, som ieg hende paa samme gord oc frihedt antuordet haffuer, jntet vndertaget, dog mett suodan forordt oc vilkor, att forskrefne Elsebe, hendes festemand oc theris arffuinge schulle aarligen, betimeligen oc tiill gode rede yde och giffue otte marck danske penninge tiill leye och jordskyld aff samme gord, som samme breff ydermere indholle oc vduise. Item skede thet oc saa, att forskrefne Elsebe Pannecoks, hendis festemand eller theris arffuinge ville selge, pantsette eller affhende forskrefne frijhedt i forskrefne gord, tha schulle the tilbyude meg oc myne arffuinge først for nogen anden osv. Tiill ydermere vidnesburd oc fastere foruaring, att saa fast oc vbrødeligen hollis schall i alle mode, som forschreffuet stor, lader jeg henge myt jndsegle neden for thette myt obne breff met thesse effterscreffne dannemends jndsegle, Peder Kempe, Anders Haldager, borgemesteris, oc Jens Kammersuend, som iegh kierligen ther tilbedet haffue(!). Giffuet i Køpenhaffn mandagen nest for wor Froes dag kyndelmøsse, aar effter guds burd tusende femhundret tyuge poo thet syende.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i gl. kgl. Saml. i Fol. Nr. 727.

I s.367

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 25 19:20:39 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top