eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.239

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 362-363
Nummer: 239


<-Forrige . Indhold . Næste->

239.

21 Juni 1526.

Frederik I stadfæster Albert van Gock en Jord ved Færgebroen, som han havde kjøbt af Hr. Søren Norby.

Wii Frederick met gutzs naade etc. gøre alle vittherligt, at Albret van Gock, vor borger vdi Køpennhaffn, haffuer veret for oss met eett hogbornne ffurstis konung Hansses vor kere broders breff, liwdenndis att konning Hanss haffde vntt och giffuit oss ellskelige

I s.362

her Seuerin Norby ritthere, vor mandt och thiennere, szom thendt tiidt vaar forskrefne vor kere broders konning Hansses howsinder, en iordt liggenndis vti Køpennhaffnn østenn vedt Fergebroenn emellom gadenn och Stranden twertt vdtoffuer fraa Per Mønboes gaardt, vti lenge och, brede szom samme breff vduiiser, och berette forskrefne Albret van Gock, att hanndt haffuer købtt samme iordt aff forskrefne her Seuerin Norbye, och hues ydhermere breffue hanndt haffde paa samme iordt, the vorde hanimm fraatagne vdi konning Christiernns tiidt. Thi haffue vii aff vor sunderlig gunst och naade vntt och tillatt och met thette vortt opne breff vnnde och tillade, att forskrefne Albret van Gock och hannss arffuinge mue och schulle haffue, nyde, bruge och behollde samme iordt till ewiig tiidt, som forskrefne Albret van Gock sellffuer haffuer oppbygdt, vdi lengenn och breden szom hwn nw begrebenn och bygdt er. Forbiudendis alle osv. Giffuit paa vortt slott Køpenhaffnn torsdagenn nest effther Botulphi abbatis aar mdxxvj.

Ad mandatum domini regis proprium.

Registre over alle Lande III 231.

I s.363

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 20 16:35:53 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top