eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.235

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 359
Nummer: 235


<-Forrige . Indhold . Næste->

235.

29 Marts 1525.

Hans og Anders Bille, Riddere, bede Kongen om at overlade Kjøbenhavns Borgerskab til Kjøbs sin Del af Serrislev Mark, da Biskoppen og Kapitlet i Roskilde have lovet at ville overdrage det sin Del.

Vor ydmighe plectige tro tienesthe eders naades høgmegtighed altid forsendt met wor herre. Høgboren oc stormectigste førsthe, kiæreste naadige herre. Eders naade werdes at wide, at burgemesthere oc raad i Kiøpenhaffn haffwe giffwet oss tilkiende, at bispen aff Roschilde oc hans naades capittell ther sammestæd haffwe nw wnth oc tilsagt thenom kirckens gotz oc eyendom i Særitzløffwe for fyllest wærdh met saa skiell, eders naade will wndhæ thenom til kiøffs eders naades oc kronens eyædom ther sammæstæd, oc wore the ther om begærendes wor scriwelse till eders naades høgmectighed. Tha, kiæreste naadige herre, effter then leylighed seg nw begiffwer her i riget, oc paa thet at Kiøpnehaffns by moo thess ydermere bigges oc befæstes, eder naade oc riget til bestande, tyckes oss paa eders naades egen gode behaffning nyttigt oc raadeligt wære, at eders naade wnder thenom sammæ eders naades oc kronens eyædom for skielligt wærdh, oc giffwer thenom ther paa gode oc gunstelige swar. Kiæreste naadige herræ, willæ wij altid rammæ oc wide eders naades gaffn met all villighed oc troskaff, som wij plectwge ære. Her met eders naades siell, stath oc liiff then almectigste gwdh befallendes. Screffwet i Kiøpnehaffn oensdagen nest effter søndagen letare aar etc. mdxxv.

Eders naades Kon: Maiestatz
ydmighæ tienere Hans Billæ
oc Anders Billæ, riddere.

Udskrift til Kongen. Orig. paa Papir i Geh. Ark.

I s.359

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 20 16:30:44 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top