eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.234

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 358-359
Nummer: 234


<-Forrige . Indhold . Næste->

234.

17 Marts 1525.

Biskop Lage Urne og Kapitlet i Roskilde beder Kongen om at overlade Kjøbenhavns Borgerskab sin Del af Serrislev Mark, med Tilføjelse, at den, hvem Kongen under denne, ogsaa skal have Kirkens Del deraf.

Fidelis obsequii promptitudinem cum felicissimo regnorum incremento. Høgboren och stormectigste førsthe, kiereste naadige herræ, eder naade will werdes ath drages till mynne, ath borgemestere, raadt oc menighedt i Kiøpenhaffn haffue tidt ladet handlet met eders naades høgmectiighedt oc Danmarcks raadt om eder naades oc kronens godts oc eyedom i Særitzlwff her for byen, och tesligest haffue the tidt flytteligen handlet met oss om then jordh oc eyedom, wij oc then hellig kircke haffue ther sammestedt, tha ære wij for thet menige beste, fredt oc bestande oc paa thet eders naade oc Danmarcks riiges raadt kand haffue theess ydermere villighedt oc thieneste aff Køpenhaffns by, saa wordne till eenss, at thee eder naades høgmectighedt wiill wnde och forlige them(!) eder naades oc kronens eyedom till ewinnelig eye, tha ville wij och vndhe thennom till køffs wor oc then hellig kirckes eyedom ther sammesteds for skelligt wærdh,

I s.358

oc tyckes oss poo eder naades egen gode behaffning thet wære raadeligt oc nyttigt, at Køpenhaffns by kand ther met thess ydermere bygges oc befestes, eder naade oc riget till bestande, her met eder naades siell, statt oc liff gudt aldmectigste oc sancto Lucio met beffalindes. Ex Haffnia die beate Gertrudis virginis anno etc. mdxx quinto.

Eder naades Kon. Maiestatis ydmyge oc tro capellane oc tienere Laghe Vrne, biscop i Roschilde, oc menige capitell ther sammestedt.

Udskrift til Kongen. Levninger af Biskoppens og Kapitlets Segl. Orig. paa Papir i Geh. Ark. Af samme Dag er en lignende Skrivelse ogsaa udstædt af Lage Urne, og af Mattis Eriksen, Movrids Jepsen, Otto Holgersen og Oluf Nielsen, Riddere, med deres paatrykte Segl.

I s.359

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 20 16:29:16 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top