eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.230

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 332-333
Nummer: 230


<-Forrige . Indhold . Næste->

230.

28 Sept. 1524.

Frederik I. byder Borgerne kun at udleje Huse til dem, der ville skatte og skylde og tage fuldstændig Del i Byens Tynge, hvorfra dog undtages Kongens Høvedsmænd, Skippere og andre, hvem Kongen har givet Frihedsbrev.

Vy Frederick mett gudz nade Danmarcks, Vendis oc Gotis konning, vdtwoldtt konning tiill Norge, hertwg i Slesszuig, Holdsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue tiill Oldenborg oc Delmenhorst, giøre alle vittherligtt, att oss elskelige vore borgemestere oc rodtmend vtj vor statt Køpenhaffnn haffue berett fore oss, att noger vore borgere vthij forscrefne Køpenhaflfn haffue noger hwss, gorde oc baader som the lade andre paa leyæ, oc the, som thennum vtj leyæ haffue, ey kwnne eller ville skatte oc skylle oc giøre byes tynge fwld, som thett sig bør, oc vare begærendis, att huilcken borgere, som hwss haffuer i forscrefne Køpenhaffn, som hand icke selff i boer, tha skall hand sette tend i same hwss, som skatter oc skyller oss oc kronenn oc vill giøre byes tynge fwld mett hans mettborgere. Thij bethe vij och villde alle vaare borgere, som hwss, gord oc baader haffue i forscrefne Køpenhaffn, atthij besette same eters gorde, hwss oc baader mett thennum, som skatte oc skylle ville oc giøre vor och byes tynge fwld, oc huilcken borgere thett icke giøre vill, tha skall thend, som egeremand er tiill same hwss, selff giøre oc giffue tend skatt oc tynge tiill oss oc byen ther aff i alle mode, dog vndertagett vore høffwidzmend, skipper oc andre, som vij haffue giffuett worre breffue eller her epter giffwendis vorde, att haffwe tend friihett, som sidtwanligtt haffuer væritt oc vti hogborn fyrstes konning

I s.332

Hanszes, vor kiære broders, tiid sidtwanligtt wor etc. Giffuitt i wor stadtt Roschilde sanctj Michils afften aar etc. twsinde femhwndritt thiwe paa thett fierde, vndher vortt signett.

Ad mandatum domini regis proprium.

Kongens Segl hænger under. Udenpaa: om borgere, som huss oc gaarde haffue i Kiøpnehaffn, skulle jndsette vdj samme theres huss oc gaarde the borgere, som skatte oc skylde wille. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.333

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 18 18:51:56 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top