eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.229

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 331-332
Nummer: 229


<-Forrige . Indhold . Næste->

229.

19 Marts 1524.

Guldsmed Anders Haagensen skjøder til Lavrids Jensen en Grund op til Byens Vold.

Alle mendt thette breff seer eller høre læssis helsser jegh Anders Haagenssen, guldsmedh, borgere i Køpnehaffn, ewynnelige meth gudh och gør witterlicth meth thette mith obne breff for alle neruærindis och komme schullindis, ath jegh aff welberaadt hw och fry vilie haffuer solth, skøth och affhenth och nw meth myn kære høsfrwes Sitze Nielssedotter fuldbordh, vilie och samtøcke seliæ, skøde och affhende fran oss ok alle wore arffuinge och indtil erligh och velffornumstigh mand Lauritz Jenssen, rodmand i Køpnehaffn, hans høsfrws Karine och theris arffuinge en myn iordt och grwndt ligendis i Køpnehaffn westen optill myn hawe och østen optill byes woldt, och er forskrefne iordt i syn rette lengdt vdh meth myn hawwe

I s.331

halffiæresyntztywe fem alne i sønder och nøør, och er fornæfnde iord i syn bredt paa then nørre ende xliij siælindske alne i Øster och wester, breden paa then søndre ende xxxiiij alne ith quarter. Och scall fornæfnde Lauritz Jensen, hans høsfrwe och theris arffuinge nidhe, brwge och beholle fornæfnde iordh och grwndt osv. Ath saa i sandhedh er och holdis scall vbrødeligen i alle mode, som forscreffuidt stor, lader jegh meth myn kære høsfrues wilie och samtøcke henge mith indzegle næden for thette breff, och tilbedinges (!) erlige oc velfornumstige mendt, som ære Thomes Lestemagere, rodmand i Køpnehaffn, Hans Danckorssen, Lauritz Guldsmed, Rassmus Bagere, borgere i sammestæd, ath the och lade henge theris indzegle næden for thette breff meth mit. Screffuid i Køpnehaffn palme løuerdagh aar tusinde femhwndrid tywe paa thet fiære.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.332

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 18 18:49:36 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top