eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.221

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 311
Nummer: 221


<-Forrige . Indhold . Næste->

221.

20 Nov. 1523.

Borgemester Jørgen Kok i Malmø underretter Christiern II om, at Kjøbenhavn og Malmø endnu belejres, men at den første By har frataget Lybækkerne 4 Skibsladninger Bergfisk, der ere førte ind til Bremerholmen, uagtet Lybækkerne have tilsænket Havnen, og at der er gjort Hansestæderne stor Skade paa deres Handels- og Proviantskibe.

Mynn jdmyge, villige, vnderdanige oc plicttuge thro tieneste Eders Naadis høgmecktughedt nw oc alle tydt jdmygelige forsent met wor herre. Høgbornne første, kiæreste naadige herre, verdis eders naade ville wide, at Eders Naadis kiøpstæder Kiøpnehaffnn oc Malmø ære endt nw baade vtj welmagt ock holdis till Eders Naadis hand, gwd giffuit, at thet lenge kandh holdis. Kiæriste naadige herre, ydermere skall eders naade wide, at eders naadis oc wore figender ligge her end nw dawlige ffore Kiøpnehaffnn oc Malmø och ackte at nedertrycke forscreffne eders naadis kiøpstæder. Sammeledis maa eders naade wide, at eders naadis skiff, som ære Leoonn, Peyter vann Hyll, Hamborge barcken ock Leszer, komme indt fore Kiøpnehaffnn tisdagen nest fore sancte Morthens dag nw nest forleden met fire sware holcke lagde met bergefesk, som the haffde tagit frann the Lyubske, end tha at the Lyubske haffue tillsenckt eders Naadis kongelige haffnn, dog komme ligewell forscriffne sware skyb met alt theris ladt egemmen samme vrag, som the nedsenckt haffue, och ligge nw wedt Bræmerholmen, som the førre ligget haffue. Tesligist skall Eders Naade wide, at her Sewrynn Norrenby holder Gulland end pw till Eders Naades hand, ock haffuer hand oc wij vti Kiøpnehaffn och Malmø giort the Lyubske och stæderne stoor swar skade i thette jaar paa theris kofartz skyff oc sammeledis paa theris profantz skiif, som the vtskicket haffde at skulde bespiszet theris flaade och leygre fore Kiøpnehaffnn.

Det øvrige, hvori der bedes om snarlig Hjælp, meddeles ikke her. Af Ekdahl Christiern II's Arkiv II, S. 581-82.

I s.311

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 19 20:00:53 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top