eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.214

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 302-303
Nummer: 214


<-Forrige . Indhold . Næste->

214.

1 Feb. 1518.

Thingsvidne om et Mageskifte, hvorved Borgemester Albret v. Gok skjødede til Helligaands Kloster 2 Boder i Klareboderne.

Alle the, som thette breff forekommer, see eller høre lesses, helsse wij efftherscreffne Anders Halagher byfoghet i Køpnehaffn, Moghens Lawrenssen, Hans Clawssen, Pedher Kemppe, radmen, och Jørghen Michilssen, bwrgher oc byscriffwere i sammested, ewindeligh meth gwd. Giøre wittherligt, ath aar effther gwdz byrd mdxviij mondaghen som wor kyndemøsse affthen wppaa Køpnehaffn bytingh for oss och menige tingmen, som samme dagh tingsøgendes, wor skickitt fornwmstigh man Albritt van Gok, borgermester her samme stedz, hwilken som meth lowligh tingliwd wplodt, skøtte och affhende fra segh och alle synæ arffwinge och jntill then Helliandz closther her i Køpnehaffn till ewindelige [eye] beholde skullendes thoo boodher liggendes i thet stræde, som løber ret nør fra Albritt van Gocks bodher, som nw kallis Clare bodher, och ære samme thoo bodher i theres lenge fraa aldelstræditt(!) aff østher och i westher till Torckill Brwgeres haffue halff søttende oc tiwæ sielenskæ alnæ meth tagdrøffuith wppaa then westre ende. Item fra Hans Frijmandz boodt wd meth allstræditt aff nør och i syndher till forskrefne Albreth fan Gocks boodher otte och tiwæ sielenskæ alnæ, och er forskrefne bodher och jordh swo breth i then westre ende som i then østre. Skall forskrefne then Helliandz closter haffue, nyde, brwge och beholde forskrefne thoo boodher meth all theres tilhørilsse i lenge och brede,

I s.302

wppæ och nedhre meth jordt och grwnd, jnthet wndhen taghett, till ewerdelige eyædom beholle skwllendes. Her wppaa bedes her Hans Trwelssen brodher i forskrefne closther och lowligt fick eeth wwilligt tings withnæ wppaa forskrefne then Helliandz closters wegnæ. Tha wdmelttes aff tingitt thesse effterscrefne xij lowfaste dannemend, som ære Rasmus Gellesmith, Niels Stemp, Sewerin Poskæ, mester Symen Barsker, Hans Bagere, Lasse Smedt, Olwff Ostredzssen, Oluff Dyrlingh, Niels Grydestøbbere, Pedher Grydestøbbere, Lasse Jenssen och Niels Jenssen, borgere her sammestedz, hwilke xij forskrefne dannemend, som i samdregteligt berodt wtginge oc meth lowligh tingliwd welberodd jghen jndkommæ och alle endregtelige vithnede paa theres gode thro, siell och sandhed, ath the hørde och saghe forskrefne Albreth van Gock wor idagh jnnen iiij tingstockæ paa Køpnehaffne bytingh och skøtte oc affhende forskrefne tho bodher till then Helliandz closther j alle maade, som forscrefuit staer. Till withnesbyrdt herom henge wij wore jndsegle for thette wort obnæ breff, som giffuith er aar, dagh och stedh, som forescreffuith staer.

Af Levningerne af den gamle Pergaments Raadstueprotokol, der omtales Nr. 209. Det derpaa følgende Stykke begynder: Jeg Hans Hyengher borgere j Malmø, hvorpaa det øvrige fattes. Sammesteds findes Slutningen af Albret v. Goks Gjenbrev til Hospitalet af 24 Jan. 1518.

I s.303

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 18 20:41:58 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top