eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.210

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 296-297
Nummer: 210


<-Forrige . Indhold . Næste->

210.

19 Juni 1514.

Christiern II stadfæster et Skjøde, som Hans Mikkelsen. Borgemester i Malmø, udstæder paa Karine, Enke efter Mogens Skriver, og Aase, Enke efter Jakob Ulv, deres Vegne, til alle Helgens Alter i Frue Kirke paa 1 Bod paa et Hjørne norden for Vejerboden og en anden norden for det Stræde, som løber lige imod Vejerboden op fra Stranden.

Wii Cristiernn met gudz nade konningh i Danmarch, fulbirdet oc samtickit korining till Norge, vduald koning till Suerige, hertug i Slesuig, Holsten, Stormarn oc i Ditmerschen, greffue i Oldenborg oc Delmenhorsth, giøre alle vitherligt, at aar effther gudz byrd mdxiiij then mandag nest effter sancti Botulphi abbatis dag for oss paa wort rettherting i Køpenhaffn vor skicket oss elskelige Hans Michelsen, borgemester i Malmøge, paa Karine Moghens Scriffueres effterleffuerskes oc Aase Jacob Vlffs effterleffuerskes wegne, som han er werge for, skøtte oc affhende fraa them oc theres arffuinge och till oss elskelige her Peder Perssen perpetuo vicario i wor Fruæ kircke i Køpenhaffn

I s.296

oc till alle helgenne altare, som nylige fundereth er, till ewinnelige eyæ twenne theres boder her i Køpenhaffn liggendes, hwer bod fire veggerwm, then ene liggendes pa thet hierne norden fraa Veyerboden oc østhen op till then bod, Karine Bryckes i wære haffuer, oc then annen bodh ther strax norden optill i strædeth, som løber lige emod Veyerboden op fra Stranden, sønden optill the boder, Per Buntmager lod bigge vesten fore strædet, forskrefne boder met all theres rettighed oc rette tilhørelse i lenge oc brede, op oc neder, inthet vndentagith i noger made. Oc kendes Hans Michelsen forskrefne Karine, Aase eller theres arffuinge enghen deell, lod eller rettighed athaffue. i forskrefne boder eller i noger theres tilhørelse effter thenne dag i noger mode, meen skulle bliffae oc wære hoss forskrefne her Peder och hans effterkommere till forskrefne altare till ewynnelige eyæ i alle mode oc wedh alle ord, punctæ och articlæ effter thet eyedomps breffs ladelse, forskrefne Karine oc hennes datther Aase tilfornn haffue giffuit oc beseglt forskrefne her Peder pa forskrefne boder effter theres wenners oc forskrefne theres werges rad oc samtycke, oc wor her nw enghen giensigelse mod forskrefne skøde i noger mode. Datum vt supra nostro ad causas sub sigillo, teste Georgio Marswyn, iusticiario nostro dilecto.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.297

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 16 19:57:57 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top