eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.208

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 294-295
Nummer: 208


<-Forrige . Indhold . Næste->

208.

20 Dec. 1513.

Kapitlet udlejer til Henrik Menne en Gaard paa Gammeltorv paa Hjørnet af Vester- og Nørregade.

Alle som thette breff see eller hører lesses helse wij Anderss Friis, cantor vtj Købmenhaffn, oc menige capitell vtj same sted ewindelig meth gud. Kundgøre meth thette worth obne breff, at wij

I s.294

haffue endrectelige vtj leye ladet beskeden mand Henrich Menne, borger vtj forskrefne Købmenhaffn, en wor Frwes gaard liggendis paa Gamle tor(!) meth eth stenhuss vt till gaden, paa thet hyrne, som løber ned til Wester gade oc Nørre gade, vtj lenge oc brede, som hand nw begreben er, meth swodanne wilkaar, som her effther fylger. Først at forskreffne Henrich Menne, hans høsfrwe Margrethe, som hand nw haffuer, oc beggis theris børn, skulle aarlige giffue aff forskrefne gord then, som kirckewergæ ær till forskrefne wor Frwe kircke, vij marck danske penninge, halffdelen till poske oc anden halffdelen Mickelmess, oc skulle the holle forskrefne gord oc huse wed god heffd oc tecke husene meth steentack, oc skulle [e]y forskrefne gord pantsette eller afihenne vtj noger maade vthen forskrefne capitels mynne oe samtycke. Item skat eller andhen tynge, som paa leggis aff byen eller aff herskaff, skulle the selffue vtgiffue oc ey therfore affslaa noget vtj theris landgille. Item om thesse forskrefne article eller nogen aff them ey holles, som forscreffne stander, tha skulle the, som tha kircke werie ære till forskrefne wor Frue kircke, fuld macth haffue forskrefne gordh ighen at annamme til forskrefne wor Frwe kircke vthen ald gensielsse. Item naar jeg, forskrefne Henrich Menne, myn hosfrw oc wore børn ære døde oc affgangne, tha skall forskrefne gord meth syn forbetring oc bygning komme qvitte oc frij ighen til forskrefne wor Frwe kircke vdhen ald gensielse. In cuius rei testimonium sigillum nostrum capitulare inferius est appensum. Datum Haffnis vigilia beati Thome apostoli anno domini millesimo quingentesimo decimo tercio.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i gl. kgl. Saml. 727 i Fol.

I s.295

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 16 19:55:20 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top